Med hopp om det bästa för Libyen

HÄSSELBY onsdagen den 2 november 2011

Libyen har blivit kvitt Gaddafi. Nu får vi hoppas att landet kan få en bra ny start, men demokrati och frihet.

Tyvärr finns det alltid risker med de maktvakuum som uppstår när en hittills allenarådande diktatur faller i ett land. Det visar sig till exempel, att al Qaida försöker etablera en närvaro i Libyen för närvarande. Jag hoppas att terrororganisationen inte lyckas med detta. Libyerna är värda en bättre framtid.

Kommentera