Arkiv för november, 2011

Häst = A ?

tisdag, november 29th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 29 november 2011

Dalarna har ibland betraktats som det mest svenska av alla svenska landskap. Dalkarlarna hjälpte Gustav Vasa mot dansken, nationalkonstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn lyfte fram landskapets natur och kultur i sina målningar och det ultimata midsommarfirandet brukar ofta antas kunna hittas i det landskapet. Den informella landskapssymbolen dalahästen ses också ofta som en symbol för Sverige som helhet.

Dalarnas landskapsvapen tros dessutom vara det svenska landskapsvapen som är äldst. Medan de flesta andra landskapsvapen inte kan föras längre tillbaka än till Gustav Vasas begravningsceremoni 1560, så är Dalarnas vapenbild känd i sigill från 1520-talet. Så småningom har också kommunerna fått vapen.

Nu tycks ett antal Dalakommuner ha bestämt sig för att skippa heraldiken. I stället skall de bara skriva sina namn och därvid använda sig av ett gemensamt typsnitt som har den särskilda egenheten att bokstaven a byts ut mot en dalahäst. Det känns inte så genomtänkt.

Att använda text utan bild känns tråkigt, men om bilden finnas inne i själva texten blir den svårläst.

Kommuner kan ofta känna ett behov av att marknadsföra sig på olika sätt. Det kan nog finnas anledning att samordna den grafiska profilen hos olika kommuner som ligger nära varandra och vill marknadsföra sig tillsammans. Är det då skäl nog för att avstå från befintliga kommunvapen?

Ett heraldiskt vapen har som visuell symbol den egenheten, att det kan målas på flera sätt men ändå vara samma vapen. Innehållet skall vara detsamma, medan exempelvis sköldform, färgnyanser och vapenbildens utbredning i sköldfältet i viss mån kan varieras. Det skiljer vapnet från ett bildvarumärke, som är statiskt till sitt utseende och därför snart kan komma att kännas omodernt och föråldrat.

Genom att ett vapen med bibehållet innehåll alltid kan målas upp i en ny, aktuell stil, kan det alltid hållas modernt. Vapen kan dessutom användas parallellt med ordmärken och andra symboler.

På samma sätt som kommunerna i Dalarna har bestämt sig för att använda ett gemensamt typsnitt, hade de också kunnat bestämma sig för att måla upp sina vapen i samma stil, så att de såg bra ut tillsammans. Då kan text och bild användas parallellt. Dalarna skulle kunna bli en förebild för resten av Sverige även i sin grafiska marknadsföring.

Som gemensam symbol finns inte bara dalahästen och landskapsvapnet. Länsstyrelsen i Dalarna skriver om flera gemensamma symboler för landskapet.

Slussfrågan bordlagd

måndag, november 28th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 28 november 2011

Det blev inget beslut om den nya planen för Slussen idag. De tre oppositionspartierna socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enades om att yrka på bordläggning, och de har tillräckligt många mandat i fullmäktige för att kunna få till en minoritetsbordläggning. Det blir alltså inget beslut förrän på nästa fullmäktigesammanträde, den 12 december.

Tänk om det fortfarande hade rått monopol

måndag, november 28th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 28 november 2011

Apoteket AB har under helgen haft problem med sitt datorsystem, så de som har velat köpa ut receptbelagda mediciner har inte kunnat göra det (DN, SR, SvD). Nu kan de alltid gå till något annat apotek i stället. Det hade inte varit möjligt för några år sedan, för då hade Apoteket AB monopol på detaljhandelsmarknaden för läkemedel.

Maria Abrahamsson (m) noterade att det inte framgick av Sveriges radios rapportering att problemen bara gällde statliga Apoteket AB. Att många apotek är privatägda (Mattias Lundbäck (m)) är en bisak i sammanhanget. Den som tjänar mest på konkurrensen är konsumenten, särskilt vid en sådan här situation.

Imorgon beslutar vi om Slussen

söndag, november 27th, 2011

HÄSSELBY den första söndagen i advent 2011

Slussen är en av de mest centrala platserna i Stockholm. Dess förestående ombyggnad har diskuterats i flera decennier. Nu är det äntligen dags att ta beslut om en ny detaljplan för området.

Frågan kommer upp på kommunfullmäktiges bord i morgon, måndagen den 28 november. Den del av sammanträdet som avser beslutspunkter börjar en timme tidigare än vanligt, kl. 17.00.

Du får gärna komma och lyssna, åhörarläktarna är öppna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Eftersom Slussen är en fråga som intresserar många, kan man tänka sig att det blir mycket folk i morgon, så se till att gå dit i god tid för att få plats. Annars kan fullmäktige också följas i direktsändning på Internet, om man går in på stadens hemsida.

För inte så länge sedan verkade det som om den plan som nu ligger på bordet (och som visserligen har utvecklats ända fram till nu) skulle kunna tas med ganska bred majoritet i fullmäktige. Sedan dess har emellertid socialdemokraterna backat från förslaget och sällat sig till en högljudd opinion som anser att saken inte är färdigutredd. Detta trots att olika förslag för Slussen alltså har stötts och blötts i många år. Kanske kommer det därför att bli en minoritetsåterremiss av planförslaget.

Förslaget som förhoppningsvis antas av kommunfullmäktige i morgon är ett väl genomarbetat förslag som ger stora förbättringar på platsen. Den enda nackdelen jag personligen kan se, är att man förlorar den genialiska och vackra klöverbladskorsningen, när antalet körfält minskas drastiskt, men det är mest en subjektiv estetisk synpunkt. Som politiker måste jag se till allmänintresset och försöka se det som kan anses vara objektivt bra. Jag kommer därvid till slutsatsen att förslaget är gott. Jag kommer att rösta för planförslaget i kommunfullmäktige.

Spanien åt höger

söndag, november 20th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 20 november 2011

Spanien har ekonomiska problem av liknande slag som Italien och Grekland. Då är det inte underligt att den sittande socialistregeringen förlorade dagens riksdagsval. I stället ser det ut som om det borgerliga Partido Popular får egen majoritet i kongressen, den spanska riksdagens andra kammare.

PP:s partiledare Mariano Rajoy lär således bli Spaniens nye statsminister, eller regeringspresident, som den spanska titeln lyder direkt översatt till svenska.

Ett regeringsbyte hjälper kanske inte ensamt för att få ordning på landets ekonomi, men med högerpolitik lär chanserna öka att man kan komma till rätta med problemen.

Läs mer: DN, SvD.

Ett politiskt parti bör inte sträva efter att vara samhällsbärande

lördag, november 19th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 19 november 2011

Vad är ett samhällsproblem, och vilka samhällsproblem skall lösas genom politiska beslut? Det är klart att det kan definieras som samhällsproblem att det finns cupcakes som inte är goda och TV-serier som förmedlar olämpliga ideal. Det är dock inte samhällsproblem av den sort som politiken skall lösa.

Svensk tidskrift är en politisk tidskrift som i år har givits ut i jämnt hundra år. Den anses ofta stå mitt parti nära. Desto större anledning då, att ta ställning till kritik mot partiet som presenteras just i SvT.

Peter Santesson skrev igår i SvT att samhällstrender inte skall bli politiska frågor som hanteras genom offentlig styrning, oavsett om man ser dem som problematiska eller inte. Han ser numera en oroväckande tendens hos Moderata samlingspartiet att vilja blanda sig i samhällsfrågor som partiet traditionellt har ansett icke-politiska och där partiet således har värnat om att de inte skall tas upp till reglering genom politiken.

Jag gillar inte tanken på mitt parti som ”samhällsbärande”, som Fredrik Reinfeldt har velat uttrycka saken, för det innebär att partiet skulle vara mer ingripande i människors vardag än om partiet endast vore statsbärande.

Inom moderaterna har vi länge använt uttrycket att ”samhället är större än staten”. Det har varit något av ett motto för vår politik. Med det menar vi, att man inte skall förledas att tro att staten, och därmed politiken, kan lösa alla problem i samhället. Vi menar med detta också, att det tvärtom finns företeelser i samhället som stat, kommun och offentlig politik helt skall ta sin hand ifrån.

Även inom privata delar av samället, kan det finnas anledning att sprida goda idéer och förespråka individens frihet, goda traditioners bevarande och en sund ekonomisk förvaltning. Det skall dock inte göras med partipolitiskt beteckning på rockslaget. Det hör inte den offentliga politiken till.

I denna liberalkonservativa tradition, som har varit tongivande i partiet ända från start, finns en stor del av partiet fortfarande. Det är med denna tradition i åtanke, som man exempelvis kan förstå partiets beslut på den senaste partistämman, att moderaterna som parti från 2013 inte längre skall delta i Svenska kyrkans interna val (eftersom kyrkan privatiserades 2000 och således inte längre är en statlig myndighet), även om det också i framtiden kan finnas anledning att på något sätt organisera goda krafter inom kyrkan, något som dock får göras genom en annan organisation än partiet.

Religionen är en viktig del av samhället. Om partiet på riktigt ville vara samhällsbärande, skulle vi förstås ha fortsatt att som parti vara engagerade i Svenska kyrkan.

Jag tror, att den talskrivare eller artikelskribent som har myntat uttrycket ”samhällsbärande parti” åt Fredrik, har gjort ett ogenomtänkt val av ord. Inom partiet vill man inte att staten skall ta över samhället och samhället låter därför bättre än staten för en moderat. Moderaterna har inte velat vara ett statsbärande parti, för man vill inte bli så intimt förknippad med staten som socialdemokraterna har varit i flera decennier. I stället har man valt att använda ett ord, som man tror skall appellera bättre till moderater. När man tittar på vad ordet egentligen måste anses betyda, är det dock inget som moderaterna ställer sig bakom.

Det är viktigt att föra fram de här åsikterna inom partiets idéutvecklingsarbete och på partistämman lyckades man ju också exempelvis rösta ner idéerna om könskvotering.

Skall EU vara en förbundsstat eller ett statsförbund?

torsdag, november 17th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 17 november 2011

Det dåvarande EEC grundades för att vara ett samarbete mellan självständiga stater. Man enades visserligen om att ge upp viss suveränitet till det gemensamma, men varje land skulle ändå ha självbestämmanderätt på grundläggande områden som skatter och statsskick.

I en förbundsstat är delarna inte självständiga. USA är ett exempel på det. I ett statsförbund är delarna självständiga. EU är än så länge ett exempel på det.

Moderaterna har förespråkat ett svenskt deltagande i det europeiska samarbetet långt innan det blev aktuellt att ansöka om medlemskap. Samtidigt har vi aldrig förespråkat att EU skulle bli en förbundsstat.

Det är partierna till vänster i Sverige som är mest emot EU. Samtidigt är det de som vill ge EU mer makt. Hur går det ihop? Nu vill de ge bort beskattningsrätten till unionen. Vet deras EU-kritiska väljare vad de gör?

Läs Gunnar Hökmarks text om detta på hans blogg eller i Kvällsposten/Expressen.

Oavsett åsikter, bör man hålla sig till fakta

torsdag, november 17th, 2011

STOCKHOLM torsdagen den 17 november 2011

Med tanke på vad borgarrådet Tomas Rudin (s) säger om Slussen i kommunfullmäktiges budgetdebatt, erinrar jag mig vad jag skrev på denna blogg den 30 september i år. Jag påpekade då, att socialdemokraterna – felaktigt – uppgav att det enligt nuvarande förslag skall ligga en motorled vid Slussen efter ombyggnaden. Rudin tror fortfarande att förslaget innehåller en motorled. I alla fall är det vad han säger.

Jag har naturligtvis respekt för att socialdemokrater och många andra inte gillar förslaget till ny Sluss, men jag tycker att de borde hålla sig till fakta när de argumenterar emot förslaget. Det finns ingen motorled i förslaget.

Kommunfullmäktige tar inte ställning till Slussen vid budgetdebatten utan på ett senare sammanträde, men frågan har ändå berörts i debatten både idag och igår.

Budgetdebatt om vatten, träd och cyklar…

torsdag, november 17th, 2011

STOCKHOLM torsdagen den 17 november 2011

I miljöavsnittet av budgetdebatten i Stockholms kommunfullmäktige diskuteras idag bland annat verksamheten i Stockholm Vatten AB. Bolaget förser hela staden med dricksvatten. Det är således en helt vital samhällsfunktion som sköts av detta bolag. Stockholms vatten är bland det billigaste för konsumenterna och håller ändå god kvalitet.

Staden har också en plan för att plantera nya träd. Många träd fälls inom stadens gränser, men man har nog aldrig tidigare haft en lika ambitiös plan för återplantering av träd som vi har under nuvarande styre.

Oppositionen tycker också att det borde byggas fler cykelvägar, med en gång. Det är lätt att säga. Bättre är dock att vänta in den cykelplan som håller på att utvecklas, så att man kan avgöra var och hur det är lämpligast att bygga nya och bygga ut befintliga cykelbanor.

Alliansens röst fördes bland annat av stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c).

Idrottshallar i Stockholm

torsdag, november 17th, 2011

STOCKHOLM torsdagen den 17 november 2011

I en tätbebyggd stad som Stockholm är det svårt att få plats med många idrottsplatser och idrottshallar. Det finns många krav på nya arenor, både för elitidrotten och för breddidrotten. Av någon anledning finns det alltid olika former av krav från olika sporter. Aktiva inom vissa idrotter tycks förutsätta att det är offentliga medel som skall finansiera det allra mesta av deras motions- och tävlingsinfrastruktur, medan det finns andra sport- och motionsverksamheter som finansieras helt av dem som använder det. Offentliga pengar kan behövas bäst för måsteuppgifter, men med offentlig-privat samverkan (public-private partnership), OPS (PPP), kan man förhoppningsvis få fram fler platser för idrotten. Detta lyfts fram från Alliansens sida i dagens budgetdebatt i Stockholms kommunfullmäktige. Många möjligheter att kunna utöva idrott är potentiellt bra för folkhälsan.