Särintresse kontra allmänintresse

HÄSSELBY torsdagen den 20 oktober 2011

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv gillar inte att bli kallad ett särintresse. Det kan jag på något sätt förstå, för begreppet särintresse har ofta en negativ klang. Samtidigt måste man nog tänka igenom vad begreppet egentligen betyder.

Särintresse är ett intresse som inte är ett allmänintresse. De orden är lexikalt varandras motsatser. Särintresset företräder normalt en viss grupp i samhället.

Alla de olika personer som jobbar för allmänintresset, jobbar å andra sidan inte för allmänintresset utifrån samma utgångspunkter. De som jobbar för samhället som helhet, gör nämligen det med en ideologisk grund och den ideologiska grunden skiftar från person till person. Det är en annan gränsdragning mot särintressen. Särintresset jobbar för sin grupp oavsett samhällsideologi. Särintresse kan alltså även ses som motsatsord till ideologiskt intresse.

Politiska partier är i regel ideologiskt styrda och vänder sig normalt till hela väljarkåren när de försöker locka väljare. De vill alltså jobba för allmänintresset. En förening som organiserar personer som har något sakligt gemensamt, i stället för något ideologiskt gemensamt, företräder däremot någon form av särintresse. Om man inte ser sig som ett särintresse, menar man väl i så fall att man har en ideologisk ståndpunkt?

Ordet särintresse må ha en negativ klang, men jag tycker inte att man skall se det som något negativt. Ser man på ordets neutrala betydelse, så är en organisation för arbetsgivare en form av särintresse.

Särintressenas röst måste också höras i debatten, annars blir debatten lätt alltför teoretisk. Särintressen skall aldrig avfärdas utan anledning, för det är särintressena som har fackkunskapen. Arbetsgivarnas, företagarnas, röst är bland de viktigaste i samhällsdebatten. Utan dem kan inget välstånd genereras i samhället.

Ett svar till “Särintresse kontra allmänintresse”

  1. Åke Granqvist skriver:

    Bra! Ett stort politiskt parti får inte stämpla särintressen som negativa. Jag ser en fara i moderaternas senaste resonemang i frågan. Snarare bör det vara tvärt om då summan av individer och särintressen, föreningar och företag är det som bygger upp vårt gemensamma samhälle. Det måste vara värdemässig balans mellan uttrycken allmänintresse och särintresse.

Kommentera