Inget mer moderat deltagande i Svenska kyrkans val

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Partistämman har bestämt att partiet inte skall ställa upp i nästa kyrkoval i Svenska kyrkan 2013. Det finns goda principiella skäl för detta beslut, men av realpolitiska skäl är jag ändå inte övertygad om att det är rätt.

Moderaterna är ett av de större partierna i kyrkan. Socialdemokraterna är ännu större, och de har inte visat någon vilja att lämna kyrkopolitiken. En hel del moderater är med i moderaterna för att de är aktiva i kyrkan och vill delta i kyrkopolitiken under en ideologisk beteckning som ligger dem närmast. Moderaterna har stått för sund finansiell politik och en klar linje stödd av en ideologisk kompass. Socialdemokraterna kör även i kyrkan sin vanliga skattehöjarpolitik (de vill alltså gärna höja kyrkomedlemsavgiften, oavsett om det behövs eller inte) och vill ofta lägga pengar på saker som egentligen inte har med kyrkans verksamhet att göra.

Kommentera