Arkiv för oktober, 2011

Parlamentarisk matematik

söndag, oktober 30th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 30 oktober 2011

Eftersom regeringen har en relativ majoritet av mandaten i riksdagen, så krävs det att alla fyra oppositionspartier (s+v+mp+sd) enas om ett förslag för att en proposition skall röstas ned. Det innebär sannolikt, att de fyra oppositionspartierna behöver komma överens om detta, uttryckligen eller genom någon tyst acceptans. Regeringen behöver däremot inte aktivt stöd av någon del av oppositionen för att dess förslag skall gå igenom, så länge oppositionen är splittrad.

Om ett eller flera oppositionspartier röstar för regeringens förslag, så innebär detta alltså inte att de oppositionspartierna behöver ha varit med och gjort upp om politiken bakom förslaget. Det är enkel parlamentarisk matematik.

Det som skrivs om saken i Expressen idag handlar därför inte om annat än att moderaterna bemöter socialdemokrater som antingen inte förstår bättre eller tror att folket inte förstår bättre. Om det ena är sanningen om dessa socialdemokrater, är det trist att vi har en så okunnig opposition. Om det andra är sanningen om dessa socialdemokrater, är det trist att vi har en opposition med så låga tankar om svenska folket.

Riktig tid igen

söndag, oktober 30th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 30 oktober 2011

Fortfarande, så här ca 30 år efter att man första gången iakttog sommartid i Sverige, är jag fortfarande inte övertygad om att det skulle finnas några fördelar med det. Jag har aldrig hört några argument som är tillräckligt starka för att jag ens skall förstå dem som förespråkar att man skall ha sommartid. Tvärtom tycker jag att det vore bättre att sluta ändra på tiden och låta folk behålla sin dygnsrytm.

De som vill gå upp en timme tidigare under sommarhalvåret skall förstås få göra det, men de behöver ju inte tvinga alla andra att göra samma sak. Hur man lägger upp sitt dygn skall man få bestämma själv. Klockan skall inte vara ett verktyg för att styra människan utan skall bara vara ett tidmätningsinstrument.

Idag har Sverige återgått till standardtid igen. Det känns bra.

Idag är en lila dag

torsdag, oktober 27th, 2011

Lila dagen den 27 oktoberHÄSSELBY torsdagen den 27 oktober 2011

Vissa dagar får färg. Just den här dagen har fått en särskild färg, genom ett upprop på Facebook: ”om du vill ta ställning för unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners lika rättigheter och värde, om du vill visa ditt stöd för alla dem som kämpar, bär då något lila”. Genom att bära lila, visar man att man stödjer alla människors lika värde och lika rätt till sina känslor och sin kärlekslängtan. Den som skulle önska att komma ut, kan därigenom på ett enkelt sätt se, att det finns folk som stödjer möjligheten till detta.

Jag bär lila skjorta och slips idag.

Koppargården

onsdag, oktober 26th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 26 oktober 2011

Carema har drivit Koppargården sedan 2008. I dagens DN (dock i den tryckta upplagan) säger Caremas VD att de har fått för lite tid för att åtgärda bristerna. Är tre år inte nog?

Besluten på partistämman

måndag, oktober 24th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 24 oktober 2011

Partistämman avslutades igår. För den som vill läsa lite om vad som beslöts, finns det kortfattade redogörelser på Mynewsdesk och på partiets hemsida. Från den senare länken kan man också gå vidare till en sida där hela stämman kan ses i repris! Det gillar jag.

Det är väl redan välkänt att Fredrik Reinfeldt omvaldes som partiledare. Därutöver antogs bland annat ett nytt idéprogram, ett nytt kommunalpolitiskt program och ett nytt utrikespolitiskt program. Partistämman behandlade sammanlagt sex propositioner från partistyrelsen och 180 motioner från partimedlemmarna.

Hantering av kommentarer på den här bloggen

söndag, oktober 23rd, 2011

HÄSSLEBY söndagen den 23 oktober 2011

Jag får ganska ofta kommentarer på det jag skriver på den här bloggen. Det är kul, även när den som kommenterar inte håller med mig. Ibland blir det riktigt givande diskussioner.

Jag modererar alla kommentarer som görs, vilket innebär att jag godkänner varje kommentar innan den publiceras och således syns för allmänheten. Jag godkänner nästan allt, men vill ändå ha möjlighet att avfärda spam eller kommentarer som innehåller grova förolämpningar och liknande.

Ibland kan det vara lite svårt att avgöra, om man skall godkänna en kommentar eller inte. Idag såg jag att jag hade fått en kommentar på ett inlägg om jämställdhet som jag skrev den 22 september i år. Det var svårt att avgöra om den kommentaren var spam eller inte. Den var delvis skriven på engelska men mest på svenska, den hade en underlig språkbehandling som gör att jag har svårt att avgöra vad dess poäng egentligen var och den berörde inte frågan som jag skrev om i det kommenterade blogginlägget. Kommentaren handlade om nationaliserade djur, om förmögenhetsfördelningen i världen och om anställningstryggheten för verkställande direktörer samt kom på något sätt som jag inte riktigt förstår till slutsatsen att vårt nuvarande samhälle skulle vara ”neofeodalism”. Författaren kallade sig Mea Culpa, vilket säkerligen är en pseudonym. Jag godkände inte den kommentaren. Mea Culpa får gärna kontakta mig igen, om det skulle finnas skäl att utveckla kommentaren så att den blir begriplig.

Underlig enkät på Aftonbladet

söndag, oktober 23rd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Aftonbladet har en underlig enkät på sin hemsida, där man kan testa om man är mer gammal eller mer ny moderat. Det är väl mest en kul grej, för frågorna känns inte särskilt seriösa.

När jag testade blev jag 50-50 gammel- och nymoderat. Jag hade i och för sig lika gärna kunnat luta åt endera hållet, för några frågor gick det egentligen inte att ge ett vettigt svar på eftersom man bara kunde välja mellan två alternativ på varje fråga.

Här följer min genomgång av några av frågorna med mina kommentarer:

Enkäten har 12 frågor som skall avgöra vilken politisk riktning man har, men frågorna 2, 4, 6, 7, 9 och 11 har inget som helst politiskt innehåll. Vad gör de i en enkät som denna? Om jag tycker något är snyggt eller smakligt, hur påverkar det min gärning som politiker? Har det möjligen att göra med att Aftonbladet är en socialdemokratisk tidning och socialdemokrater ibland anser att ”allt är politik”?

Inte heller frågorna 3 och 10 är riktigt politiska, även om de två frågorna ändå har en viss politisk anknytning med tanke på debattklimatet i Sverige.

De flesta vet väl att man inte bär ett ordenstecken i vardagslag, men oavsett eventuell blygsamhet skulle nog få moderater helt välja att dölja att de har erhållit en ordensutmärkelse. Således går det inte att svara på fråga 3. Man bär inte ordenstecknet på sin kavaj men gömmer inte undan det heller. Det kommer fram på frackmiddagen.

De två svarsalternativen på fråga 5 är inte varandras motsatser. Det är etiskt riktigt att sänka skatten eftersom det ger människor större frihet.

Fråga 12 skulle jag vilja svara mer utvecklat på än vad som möjliggörs i de två givna svarsalternativen. Jag har berört jämställdhetsfrågan på denna blogg tidigare.

Inget mer moderat deltagande i Svenska kyrkans val

lördag, oktober 22nd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Partistämman har bestämt att partiet inte skall ställa upp i nästa kyrkoval i Svenska kyrkan 2013. Det finns goda principiella skäl för detta beslut, men av realpolitiska skäl är jag ändå inte övertygad om att det är rätt.

Moderaterna är ett av de större partierna i kyrkan. Socialdemokraterna är ännu större, och de har inte visat någon vilja att lämna kyrkopolitiken. En hel del moderater är med i moderaterna för att de är aktiva i kyrkan och vill delta i kyrkopolitiken under en ideologisk beteckning som ligger dem närmast. Moderaterna har stått för sund finansiell politik och en klar linje stödd av en ideologisk kompass. Socialdemokraterna kör även i kyrkan sin vanliga skattehöjarpolitik (de vill alltså gärna höja kyrkomedlemsavgiften, oavsett om det behövs eller inte) och vill ofta lägga pengar på saker som egentligen inte har med kyrkans verksamhet att göra.

Fortfarande ingen kvotering – det är bra

lördag, oktober 22nd, 2011

HÄSSELBY söndagen den 23 oktober 2011

Moderaternas partistämma sade nej till kvotering. Det är bra. Människor har rätt att bedömas utifrån sina egna kvaliteter, snarare än utifrån vilka grupper de skulle kunna räknas till.

Finansminister Anders Borg (m) tycker fortfarande att man borde kunna använda kvotering i vissa sammanhang. Det får han gärna tycka, alla behöver inte tycka samma sak om allt bara för att man tillhör samma parti, men som moderat politiker kommer han förstås att följa partilinjen så som den har lagts fast av partistämman.

Särintresse kontra allmänintresse

lördag, oktober 22nd, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 20 oktober 2011

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv gillar inte att bli kallad ett särintresse. Det kan jag på något sätt förstå, för begreppet särintresse har ofta en negativ klang. Samtidigt måste man nog tänka igenom vad begreppet egentligen betyder.

Särintresse är ett intresse som inte är ett allmänintresse. De orden är lexikalt varandras motsatser. Särintresset företräder normalt en viss grupp i samhället.

Alla de olika personer som jobbar för allmänintresset, jobbar å andra sidan inte för allmänintresset utifrån samma utgångspunkter. De som jobbar för samhället som helhet, gör nämligen det med en ideologisk grund och den ideologiska grunden skiftar från person till person. Det är en annan gränsdragning mot särintressen. Särintresset jobbar för sin grupp oavsett samhällsideologi. Särintresse kan alltså även ses som motsatsord till ideologiskt intresse.

Politiska partier är i regel ideologiskt styrda och vänder sig normalt till hela väljarkåren när de försöker locka väljare. De vill alltså jobba för allmänintresset. En förening som organiserar personer som har något sakligt gemensamt, i stället för något ideologiskt gemensamt, företräder däremot någon form av särintresse. Om man inte ser sig som ett särintresse, menar man väl i så fall att man har en ideologisk ståndpunkt?

Ordet särintresse må ha en negativ klang, men jag tycker inte att man skall se det som något negativt. Ser man på ordets neutrala betydelse, så är en organisation för arbetsgivare en form av särintresse.

Särintressenas röst måste också höras i debatten, annars blir debatten lätt alltför teoretisk. Särintressen skall aldrig avfärdas utan anledning, för det är särintressena som har fackkunskapen. Arbetsgivarnas, företagarnas, röst är bland de viktigaste i samhällsdebatten. Utan dem kan inget välstånd genereras i samhället.