Jag öppnar inte för kvotering i det privata

HÄSSELBY torsdagen den 22 september 2011

Jag tycker att många privata bolag är alldeles för tröga när det gäller att tänka nytt vid val av bolagsstyrelse. Visst borde det exempelvis finnas många fler kompetenta kvinnor som kan sitta med i bolagsstyrelserna.

Detta är dock inte ett problem för politiken att lösa. Det demokratiska inflytandet förbehålles den offentliga sektorn.

Den som vill påverka en bolagsstyrelse i ett börsbolag, kan köpa en aktie och gå på bolagsstämman. Där man man propagera för den jämställdhet man tycker behövs. Det är inte politikens uppgift eller ansvar att göra det. Jag kommer aldrig att i egenskap av politiker ägna mig åt sådant.

Självklart kan man ta upp frågan till diskussion (SvD, DI), men för en moderat är svaret lätt: det privata är privat. Det skall inte vi politiker lägga oss i.

Fler läsvärda synpunkter om detta: Martin Edgélius (m), Daniel Granqvist (m), Maria Hagbom (m), Mary X. Jensen (m) och Jessica Rosencrantz m.fl. (m) i SvD.

Ett svar till “Jag öppnar inte för kvotering i det privata”

  1. Det måste vara svårt att vara moderat | Mikael Persson skriver:

    […] BH | TM | MH | EG […]

Kommentera