Arkiv för september, 2011

Kan socialdemokrater inte läsa ritningar?

fredag, september 30th, 2011

HÄSSELBY fredagen den 30 september 2011

Äntligen är vi på väg att få en lösning till frågan om hur Slussen skall renoveras, för nu har Stockholms stadsbyggnadsnämnd fattat beslut om en ny detaljplan.

Socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden röstade nej till förslaget till ombyggnad av Slussen. De förklarar, att de inte vill ha en åttafilig motorled i Gamla sta’n. Var har de hittat den åttafiliga motorleden?

I förslaget till ny trafiklösning vid Slussen finns en väg, som har många filer eftersom trafiken skall ledas till många olika håll. Filerna är svängfiler. Det är uppenbart för den som tittar på ritningen eller modellen som beskriver hur den nya Slussen är tänkt att se ut. Det är också färre filer mellan Södermalm och Gamla sta’n än vad som finns i nuvarande trafiklösning på platsen.

Det är självklart ingen motorled.

Formalia kring mänskliga rättigheter

onsdag, september 28th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 28 september 2011

I förrgår hade vi några motioner uppe på kommunfullmäktiges bord, som behandlade formerna för arbetet för mänskliga rättigheter. Motionerna var skrivna av ledamöter från oppositionen och vi från majoriteten förespråkade att motionerna skulle avslås. Vi tycker förstås att mänskliga rättigheter är viktiga, men anser inte att de föreslagna åtgärderna vore det bästa sättet för att främja dem.

Från talarstolen lät det, som om oppositionen menade att vi borgerliga ledamöter inte vill arbeta för mänskliga rättigheter. Det var väl mest retorik, för i själva verket vet de nog att vi vill göra det. En ärligare och snyggare taktik hade väl varit att mer fokusera på vad som var bra i förslagen, att försöka övertyga om varför just de föreslagna formerna vore de bästa metoderna. De argumenten kom tyvärr i skymundan i debatten.

En av oppositionens ledamöter pratade i talarstolen om MR. Det är en förkortning för mänskliga rättigheter. Jag tycker att mänskliga rättigheter är ett alldeles för allvarligt och viktigt ämne för att det skall trivialiseras med en bokstavsförkortning av det slaget.

Politiska vildar är tillåtna i riksdagen

onsdag, september 28th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 28 september 2011

Häromdagen meddelade riksdagsledamoten William Petzäll att han hoppar av sitt parti Sverigedemokraterna och i fortsättningen inte kommer att ha någon partibeteckning. Han blir alltså politisk vilde i riksdagen. Socialdemokraternas gruppledare Carina Moberg anser att Petzäll borde lämna riksdagen, så att en ny sverigedemokrat kan ta hans plats och att mandatställningen i riksdagen därmed kan behållas.

Moraliskt ligger det möjligen något i det Moberg skriver, men vi har nu ett valsystem som tillåter Petzäll att göra just så som han gör och stanna i riksdagen mandatperioden ut som politisk vilde. Juridiskt gör han därför inget fel. Han är inte den förste som har gjort så och förmodligen blir han inte den siste heller. Vill man hindra politiska vildar av det slaget, skall man inte bara gnälla utan då borde man ändra valreglerna.

Jag öppnar inte för kvotering i det privata

torsdag, september 22nd, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 22 september 2011

Jag tycker att många privata bolag är alldeles för tröga när det gäller att tänka nytt vid val av bolagsstyrelse. Visst borde det exempelvis finnas många fler kompetenta kvinnor som kan sitta med i bolagsstyrelserna.

Detta är dock inte ett problem för politiken att lösa. Det demokratiska inflytandet förbehålles den offentliga sektorn.

Den som vill påverka en bolagsstyrelse i ett börsbolag, kan köpa en aktie och gå på bolagsstämman. Där man man propagera för den jämställdhet man tycker behövs. Det är inte politikens uppgift eller ansvar att göra det. Jag kommer aldrig att i egenskap av politiker ägna mig åt sådant.

Självklart kan man ta upp frågan till diskussion (SvD, DI), men för en moderat är svaret lätt: det privata är privat. Det skall inte vi politiker lägga oss i.

Fler läsvärda synpunkter om detta: Martin Edgélius (m), Daniel Granqvist (m), Maria Hagbom (m), Mary X. Jensen (m) och Jessica Rosencrantz m.fl. (m) i SvD.

Byggfrågor och idrott i fokus i kväll

måndag, september 19th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 19 september 2011

I kväll hade vi stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius på besök i min lokala moderatförening i Hässelby. Det var riktigt trevligt. Regina berättade mycket om stadsbyggnadsfrågor och om idrottspolitik med särskilt fokurs på Västerort. Medlemmarna uppskattade kvällen.

En fråga som förstås också kom upp var Slussen och dess förestående ombyggnad. Jag blir bara mer och mer övertygad om att den tänkta lösningen är bra. Dessutom kan man ju, som YIMBY också gör, påpeka att inte alla uppgifter som cirkulerar i debatten om Slussen är riktigt sanna.

Återinför studentexamen

söndag, september 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 september 2011

Förslaget om att återinföra en form av studentexamen som avslutning på gymnasieskolan har förts fram i debatten igen i den här veckan. Jag tror att det vore en bra idé. Det kunde vara ett sätt att återge gymnasieskolan en del av den status som har gått förlorad för den de senaste decennierna.

Förr var det något speciellt att ha tagit studenten. Numera är det ingenting att ha pluggat på gymnasiet. Det kan man ändra på genom att det avslutas med en examen.

De exakta formerna för en modern studentexamen kan förstås diskuteras, men själva idén är bra och något man skall utgå ifrån i den fortsatta utbildningspolitiken.

Sossarna och Slussen

söndag, september 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 september 2011

Socialdemokraterna har på sista tiden velat backa om ombyggnaden av Slussen i Stockholm, de vill inte längre ställa sig bakom det senaste förslaget. Jag har svårt att förstå varför. Frågan om Slussens ombyggnad har dragits i långbänk i åratal och nu verkade vi äntligen ha kommit fram till ett förslag som de flesta tycktes vara hyggligt nöjda med. Då säger socialdemokraterna nej.

Visst finns det saker med den gamla Slussen som jag kommer att sakna. Klöverbladskorsningen är lika genialisk som vacker.

Samtidigt behövs inte längre en lika stor trafikapparat numera, betongen faller sönder, bussterminalen är trång och ogästvänlig, gångtunnlarna har av många setts som riktigt sunkiga platser där man helst inte befinner sig under vissa tider på dygnet och själva slussen är egentligen underdimensionerad för vattnet som kan behöva rinna från Mälaren till Saltsjön.

Konservative bakåt i Danmark

söndag, september 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 september 2011

I veckan var det riksdagsval i Danmark, det vill säga val till deras riksdag folketinget. Tyvärr gick det inte så bra för moderaternas systerparti Det Konservative Folkeparti, som gick bakåt från en redan ganska blygsam situation. Det stora borgerliga partiet i Danmark är numera sedan flera val tillbaka det högerliberala Venstre.

Före valet fanns det spekulationer om att man skulle kunna locka över det vänsterliberala Det Radikale Venstre till en borgerlig regering. Det vore inte otänkbart, RV ingick i Poul Schlüters (K) tredje regering 1988-1990. Nu ser det dock ut som om det blir en socialistisk regering med deltagande av RV. En fördel kan dock vara att man slipper Dansk Folkepartis inflytande, en motsvarande nackdel däremot att kommunistiska Enhedslisten – De Rød-Grønne kan få ett inflytande.

Smurfernas politiska färg

söndag, september 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 september 2011

I tisdags hade jag tänkt blogga om smurferna, eller snarare om den politiska mening som olika personer ibland har velat tolka in i de berättelser som Peyo skrev om smurfer. Detta med anknytning till Stefan Spjuts understreckare Smurfar surfar på smurfernas framgångsvåg, som publicerades den dagen.

Att en smurf är blå till utseendet vet väl de flesta, men smurfernas politiska system och inställning har ibland debatterats rätt så livligt. Vad Stefan Spjut påpekar, är dock att Peyo (Pierre Culliford) själv var så politiskt ointresserad att han aldrig ens själv visste vad han skulle rösta på när det var val, han frågade alltid sin fru om det. Det torde därför inte finnas något dolt politiskt budskap i det politiska system som visades upp i det Glömda landet, där smurferna bor.

Gammelsmurf var äldst och visast av alla smurfer, och därför var väl han en naturlig ledare, i de situationer då en ledare alls behövdes. I övrigt verkar smurferna ha levt i harmoni med varandra och de var ju inte så många heller, blott hundra stycken. De hade alla olika roller i byn och hjälpte varandra med det var och en var bra på. Serierna om smurferna är sagor för barn, det är nog inte meningen att man skall tolka in för mycket i dem.

Mycket på gång

lördag, september 17th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 16 september 2011

Jag har inte haft tid att blogga så mycket de senaste veckorna och nu är det snart bara en dag kvar av den här veckan också. Det är klart att jag kunde ha skrivit om riksdagens öppnande, den ekonomiska politiken i allmänhet, ränteläget, förenklingen av matmomsen, turerna kring förslaget till ombyggnad av Slussen, förslagen till nya spårvägar i Stockholm, valet i Danmark, Greklands statsskuld, slutstriderna i Libyen och en hel del annat, men ibland hinner man inte med. Det har varit en intressant vecka i alla fall. Jag skall försöka skriva några reflektioner kring saker i morgon.