Det hjälper inte att bara flytta ansvaret

HÄSSELBY tisdagen den 30 augusti 2011

Socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson (som i tidningen kallas finanslandstingsråd men som i själva verket är oppositionslandstingsråd) tycker att Stockholms läns landsting skall ta över ansvaret för trafikplaneringen i Stockholms stad från staden. Hon tror att det skulle hjälpa samordningen mellan SL och olika vägarbeten. Gatuborgarrådet Ulla Hamilton (m) håller inte med, eftersom det skulle vara ett ingrepp i det kommunala självstyret.

Jag håller med Ulla. Dessutom tror jag inte att problemen skulle lösas bara genom att flytta ansvaret. Vad som behövs är en god dialog på tjänstemannanivå mellan staden och landstinget, så att saker kan lösas på ett smidigt sätt på detaljnivå.

En gång i tiden hade man den informella och därmed flexibla lördagsgruppen som skötte det och något motsvarande borde finnas idag också. Politikens ansvar är de övergripande frågorna.

Kommentera