Höstens budgetarbete i riksdagen

HÄSSELBY lördagen den 20 augusti 2011

Sverige är ett litet land och när förhållandena i omvärlden förändras, kan även vi behöva anpassa oss till det, vare sig vi vill eller inte. Det gäller allra mest på det ekonomiska området. Globaliseringen har huvudsakligen positiva saker med sig, men den kan också leda till att andra länders ekonomiska nedgångar kan påverka också oss trots en god konjunktur och sunda statsfinanser här i landet. Detta påverkar statsbudgetarbetet inför hösen.

Kommentera