Arkiv för augusti, 2011

Det hjälper inte att bara flytta ansvaret

tisdag, augusti 30th, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 30 augusti 2011

Socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson (som i tidningen kallas finanslandstingsråd men som i själva verket är oppositionslandstingsråd) tycker att Stockholms läns landsting skall ta över ansvaret för trafikplaneringen i Stockholms stad från staden. Hon tror att det skulle hjälpa samordningen mellan SL och olika vägarbeten. Gatuborgarrådet Ulla Hamilton (m) håller inte med, eftersom det skulle vara ett ingrepp i det kommunala självstyret.

Jag håller med Ulla. Dessutom tror jag inte att problemen skulle lösas bara genom att flytta ansvaret. Vad som behövs är en god dialog på tjänstemannanivå mellan staden och landstinget, så att saker kan lösas på ett smidigt sätt på detaljnivå.

En gång i tiden hade man den informella och därmed flexibla lördagsgruppen som skötte det och något motsvarande borde finnas idag också. Politikens ansvar är de övergripande frågorna.

Blanda inte ihop yttrandefrihet med varumärkesrätt

torsdag, augusti 25th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 25 augusti 2011

Svenska freds- och skiljedomskommittén har hittills använt domännamnet http://www.forsvarsexportmyndigheten.se/ för att i satirens form spegla den verksamhet som bedrivs av Försvarsexportmyndigheten (som själv har sin hemsida på http://fxm.se/). Svenska freds har nu fråntagits rätten till domännamnet forsvarsexportmyndigheten.se, vilket ett antal debattörer idag på SvD:s debattsida Brännpunkt tolkar som en inskränkning i föreningens yttrandefrihet.

Att inte få använda ett domännamn som är alldeles för likt någon annans namn, firma, varumärke eller annan registrerad symbol har dock inte med yttrandefrihet att göra, det har att göra med immaterialrätt och att risken för förväxling skall minimeras. En rättslig prövning av frågan skulle alltså i första hand gälla rätten till domännamnet, inte friheten att yttra sig. Jag uppskattar själv god satir och kan inte se att någon skulle hindra Svenska freds från att yttra sig, varken i satirens form eller på annat sätt.

Höstens budgetarbete i riksdagen

lördag, augusti 20th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 20 augusti 2011

Sverige är ett litet land och när förhållandena i omvärlden förändras, kan även vi behöva anpassa oss till det, vare sig vi vill eller inte. Det gäller allra mest på det ekonomiska området. Globaliseringen har huvudsakligen positiva saker med sig, men den kan också leda till att andra länders ekonomiska nedgångar kan påverka också oss trots en god konjunktur och sunda statsfinanser här i landet. Detta påverkar statsbudgetarbetet inför hösen.

Inspirerande tal av statsministern

lördag, augusti 20th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 20 augusti 2011

Idag var jag i Gustavsberg och lyssnade på Fredrik Reinfeldts sommartal. Det var en inspirerande upplevelse. Fredrik talade om Sveriges situation i världen, om Norge i förhållande till attentaten på Utøya, om regeringens politik framåt hösten och så tackade han Maud Olofsson för hennes insatser för Alliansen och för Sverige och passade på att ge en hälsning till hennes efterträdare som ledare för Centerpartiet, vem det än blir. Mer konkreta förslag var bland annat att man måste fortsätta jobba för att överbrygga ungdomars svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och att restaurangmomsen skall sänkas till 12 %. Det sistnämnda är efterlängtat, det har varit problem för många restauranger att behöva hantera två olika momssatser beroende på hur maten skall serveras – serveras maten i restauranglokalen så har det varit 25 % moms medan hämtmat räknas som livsmedel och därför har skolat åläggas 12 % moms.

Man bör minnas för att kunna se framåt

söndag, augusti 14th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 14 augusti 2011

I morgon måndag hålls ett möte på Norrmalmstorg till minne av de appellmöten som hölls för tjugo år sedan till stöd för frihet för Estland, för Lettland och för Litauen, våra grannländer som hade lytt under sovjetiskt förtryck sedan andra världskriget. Statsministrarna från dessa tre länder kommer att medverka på mötet och hålla tal, liksom även vår svenske statsminister Fredrik Reinfeldt. Riksdagsman Mats Johansson (m) skrev läsvärt inför detta redan igår. Jag kommer inte vara med på mötet själv, eftersom jag börjar på ett nytt jobb just i morgon, men med detta meddelande på min blogg kanske någon annan får den goda idén att gå dit.

Om rätten att uttrycka sig

lördag, augusti 13th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 13 augusti 2011

Idag skriver två företrädare för Riksteatern, Ceylan Holago och Rani Kasapi, och hävdar polemiskt att Stockholms stads klotterpolicy skulle stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagen. Det gör den inte.

Det har aldrig ingått i yttrandefriheten, att man skulle ha rätt att uttrycka sig genom någon annans medium. Man har rätt att skriva en insändare till tidningen, men det ingår inte i den grundlagsskyddade yttrandefriheten att garanterat få insändaren tryckt i tidningen. Däremot har man alltid rätt att starta en egen tidning för sina egna åsikter.

Många tidningar har numera stängt av möjligheten att utan förgranskning kommentera nyhetsartiklar, för att undvika brottsligt kränkande kommentarer. Jag förhandsgranskar alltid alla kommentarer till inlägg på den här bloggen, för att undvika dem som är spam. Yttrandefriheten är ingen positiv rättighet, läs gärna Elisabeth Gerles text om yttrandefriheten som också publicerades idag. På samma sätt har man inte rätt att klottra eller måla graffiti på en vägg utan ägarens tillstånd.

Det bör noteras, att klotterpolicyn förbjuder olaglig graffiti, något som Holago och Kasapi citerar men inte närmare synes reflektera över. Äger man en egen mur, må man självklart bemåla eller beklottra den hur mycket man vill. Beställda muralmålningar är likaså tillåtna, för att inte säga önskvärda på en del annars trista, tomma betongytor och brandväggar.

Graffitikonstnären Carolina Falkholt säger i en intervju i dagens tidning, att hon inte förstår vad Stockholms nolltolerans går ut på och att den känns ”okreativ”.

En konstnär som målar tavlor skaffar sig sina egna dukar, en skulptör skaffar sig egen sten, en musiker köper själv skivor att bränna sin musik på, en författare använder sin egen dator eller köper penna och papper. Det hämmar inte deras kreativitet. Vad är det som gör konstarten graffiti så speciell att dess utövare skulle ha någon form av rätt att utan tillstånd använda andras väggar som sina privata målardukar?

Köpa billigt och sälja dyrt är en god idé

torsdag, augusti 11th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 11 augsti 2011

När börsen går ner, är det många som flyr fältet och säljer. Det är fel strategi. Har man pengarna i ett bolag man tror på långsiktigt, bör man ligga kvar med sin investering. Pengarna är inte förlorade förrän aktierna säljs med förlust. Går kurserna upp igen, har man inte förlorat något.

Det kan förstås vara svårt, om man behöver pengarna till något. Då kan man vara tvungen att sälja med förlust, och det är tråkigt.

Har man lite pengar över att investera och hittar en aktie man tror på, är det däremot nu när börsen går ner som man skall köpa. Då kan man tjäna på den uppgång som kommer. Den kände affärsmannen Warren Buffet gör så, till exempel.

Man skall alltså inte misströsta för att börsen går ner. Det kan vara läge för klipp.

Upplopp här och utomlands

onsdag, augusti 10th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 10 augusti 2011

Det har varit stenkastning och andra oroligheter här i Hässelby i början av veckan. Inte lika allvarligt som i London, men tillräckligt illa ändå.

Här precis som där handlar det om människor som protesterar mot något som de betraktar som orättvisa. Vad de inte verkar förstå, är att saker inte blir bättre för att man förstör för fler människor. På vilket sätt är det rättvist att bränna eller slå sönder andra människors egendom?

Småföretagaren som får sitt skyltfönster krossat, vad har hon gjort för ont?

Det finns skäl för att sådant beteende är klassat som kriminellt.

Man saknar inte heller ansvar för att man deltar i en mobb. Även en pöbel består av individer, som Martin Edgelius konstaterar. Var och en har ett eget ansvar för att inte göra illa. Det är också intressant att läsa Tobias Cuthberts betraktelse över läget i England, eftersom han bor där.

Det kan behövas sociala insatser i samhället, skriver socialisten Anders Svensson. Det stämmer nog, men vem skall stå för insatserna? Det framgår inte, men eftersom Svensson tillhör Socialistiska partiet menar han nog att de helt skall tillhandahållas av ”samhället”, kommunen eller andra myndigheter. Varför då?

Visst kan det behövas offentligt finansierade insatser av vissa slag, men det viktigaste är vad människor gör själva. Individen har ett eget ansvar.

Vill man jobba för ett bättre samhälle, finns det många sociala insatser man själv kan göra, smått som stort. Man kan vara artig och snäll, bara en sådan sak räcker långt. Ett vänligt ord kan göra under. Man kan tänka på att slänga sitt skräp i papperskorgen i stället för på marken. Man kan hjälpa en medmänniska. Man kan samla sina vänner kring trevliga aktiviteter hemma, på en fotbollsplan eller på standen. Man kan engagera sig i en förening eller i kyrkan. Man kan vara med och se till att Allhuset här i Hässelby Gård har intressant verksamhet. Man kan aktivera sig i ett politiskt parti. För det spelar ju faktiskt ingen roll vilka sociala insatser kommunen sätter in, om de enskilda inte själva deltar i dialogen.

Ta eget ansvar och kräv inte bara att saker skall göras åt dig, av ”samhället”, ”någon annan” eller ”de”.

Tre år sedan rysk-georgiska kriget

måndag, augusti 8th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 8 augusti 2011

Claes Arvidsson påminner på Svenskans ledarsida idag om att det bara var tre år sedan som Ryssland invaderade sitt grannland Georgien. Det känns som om det har gått längre tid sedan dess. Mycket har hänt i vår omvärld.

Ryssland tvingade Georgien att i praktiken släppa Abchazien och Sydossetien i ryska händer. De två landskapen har erkänts som självständiga stater av Ryssland och några länder till.

Georgien var innan kriget på väg mot medlemskap i NATO och så småningom tänkbart även EU. Kriget ledde till att även de planerna fick läggas på is, något som säkert var ett av de ryska målen med kriget. Så anser sig Ryssland fortfarande ha rätt att med vapenmakt påverka förhållandena i de grannländer som förr lydde under Moskva.

Ryssland är i formellt hänseende en demokrati, men det demokratiska sinnet sitter än så länge som en fernissa. Förhoppningsvis kan det med tiden tränga djupare in i den ryska själen, till fördel både för Ryssland och dess grannar.

Fler synpunkter kring USA:s ekonomiska politik

söndag, augusti 7th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 7 augusti 2011

Jag skrev om USA:s ekonomi och de politiska förhandlingarna kring den tidigare idag. Det är många andra som gör det också. Här är några alster, som jag finner läsvärda:

– Journalisten Per Lindvall på E24 tror att Standard & Poor’s sänkta kreditbetyg för USA kan visa sig vara felaktigt, med perspektiv på vad vi nu ser hända.

– Daniel Somos (m) skriver att krisen i USA visar att Keynes idéer är döda. Det har många förvisso påpekat tidigare, men nu kanske flera vill ta till sig budskapet.

– Martin Moberg (s) ger en ganska typisk socialdemokratisk syn på saken, när han tror att problemen framför allt beror på sänkta skatter. Jag håller inte med, men det är intressant och välformulerat.

– Markus Bergström på Ludwig von Mieses Institutet i Sverige tycker att Peter Wolodarskis analys är förvirrad (jag länkar till Wolodarski i mitt förra inlägg).

– Edvin Alam (m) tycker ungefär detsamma som Bergström. ”Istället för att visa ledarskap genom att ta ansvar och hitta rimliga kompromisser rullade Demokraterna med Barack Obama i spetsen utgift efter utgift efter utgift och ökade därmed underskott och statsskuld”, skriver han bland annat.

– Thomas Böhlmark (m) påpekar att det inte är tokhöger att kräva sunda statsfinanser. Det borde väl vara självklart.

– Göran Pettersson (m) rapporterar om det ekonomiska läget i såväl USA som Sverige, Europa och Kina i sin webbradio.

– Bengt Göransson skriver på Aktiespararnas hemsida att USA inte kommer att gå i konkurs.