Lagstiftad kvotering är fel väg att gå

HÄSSELBY fredagen den 29 juli 2011

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) har ofta rätt rent ideologiskt, men nu har hon lyft frågan om könsfördelningen i kommunala bolags styrelser och vill ta till en metod som folkpartister lite för ofta vill använda när något skall liberaliseras. Hon vill tvinga fram liberaliseringen genom lagstiftning. Det är fel väg att gå, på flera sätt.

1. Ökad frihet och jämlikhet får man av princip med färre tvingande regler, inte fler.

2. Om man tar till tvångsmedel, så litar man inte på sin egen förmåga att övertyga andra om att idén är bra.

3. Det är ägaren som skall bestämma om sitt bolags styrelses sammansättning, inte staten. Allt annat är ett ingrepp i den grundlagsskyddade äganderätten och näringsfriheten, som i så fall måste motiveras riktigt ordentligt.

4. Kommunala bolag ägs av kommunen och då gäller också det grundlagsskyddade kommunala självstyret.

5. Kommunala bolagsstyrelser tillsätts normalt med partimandat proportionellt mot kommunfullmäktige. Det måste vara upp till varje parti att bestämma vilka personer partiet vill sätta på ”sina” platser.

6. Om man öppnar för statligt påtvingad kvotering i kommunala bolag, är det sannolikt inte lika svårt att sedan gå vidare och ingripa även i privatägda bolag, vilket dock absolut bör undvikas.

7. I ett litet privat bolag kan man, om man vill, ofta lösa jämställheten genom att sätta in ägarens äkta make eller en släkting i styrelsen. Gör man på motsvarande sätt i ett kommunalt bolag kan det kallas nepotism, vilket bör undvikas i offentligt ägda sammanhang.

8. Könskvotering är bara en tänkbar möjlig kvotering. Vilken blir nästa? undrar jag precis som Jessica Rosencrantz (m).

9. Det är inte säkert att man får in de bästa personerna från ett underrepresenterat kön, bara för att man inför kvotering.

10. De som tillhör ett underrepresenterat kön och själva är kompetenta, kommer sannolikt att misstros vara där bara på grund av kvotering, om sådan införs. Det är en otjänst både mot dem som individer och mot jämställdheten i stort.

11. Kvotering innebär att man utesluter möjligheten att tillsätta en styrelse bestående av endast kvinnor, oavsett om dessa vore de bästa för jobbet.

Jämställdhet är bra och därmed eftersträvansvärt, men ändamålet förfelas om det tvingas fram genom kvotering.

Ett svar till “Lagstiftad kvotering är fel väg att gå”

  1. Roland Bjurström skriver:

    Utmärkt!

Kommentera