Historia som sanning eller propaganda

HÄSSELBY torsdagen den 28 juli 2011

Det är viktigt att läsa och lära sig historia, så att man vet var man kommer ifrån. Genom att ha kännedom om vår historia, vet man var vi har varit och kan bättre ta ställning till var vi är och vart vi är på väg. Då är det självklart också bra att man lär sig rätt historia. Historia är till exempel ett av de viktigaste ämnena i skolan av just denna anledning, anser jag.

Historia är ett ämne som många gånger har varit föremål för propagandistiska framställningar. Om man inte får lära sig rätt historia, är det nog lätt hänt att man får i sig en skev verklighetsbild och sådant kan, i värsta fall, leda till extremism och olika former av offermentalitet och revanchlust.

Alla länders historia har från tid till annan råkat ut för detta och även professionella historiker som försöker hålla sig politiskt neutrala ger kanske sina verk en viss vinkling oavsett om de är helt medvetna om det eller inte. Ju mer läsaren redan vet om historia, desto bättre är han eller hon därför på att läsa och förstå historia och kunna jämföra olika verk med varandra och därmed få en allsidig bild om olika historiska skeenden. I skolans historiaämne vore det också bra om man tog upp och diskuterade riskerna med propagandabilder av historiska händelser.

Ett land vars historia har blivit mycket påverkad av vinklade historieskrivningar är Spanien. Professorn i spanska Inger Enkvist skriver intressant om detta i Svenska Dagbladet idag.

Kommentera