Ansvarsfull finanspolitik

HÄSSELBY torsdagen den 28 juli 2011

Igår skrev jag inget inlägg här på min blogg. Jag hade tänkt att skriva om de politiska problemen i USA för närvarande. Politiken i Washington synes de senaste decennierna ha låst fast sig i ideologiska skyttegravar på ett sätt som man inte har sett i det landet tidigare, vilket gör politiska kompromisser svåruppnådda, samtidigt som det leder till röstköp med hjälp av federalt ekonomiskt stöd till än det ena, än det andra. Detta leder i sin tur till budgetunderskott på grund av stora statliga utgifter kombinerat med motvilja mot höga skatter.

Ideologiska skillnader och politisk debatt är bra i en demokrati, men det som har hänt i USA förefaller vara att man har gått så långt i värnandet av sina ideologier att man tar till pragmatiska, populistiska metoder för att få stöd för sin egen ideologi och svärta ner motståndarens. Då handlar det inte om ideologi längre, då har centrifugalkraften i det spinnande politiska hjulet gjort att man inte bara har kommit ut till kanten av den ideologiska skalan utan man har fallit av den. En stark ledare kan balansera sådana krafter och få motståndare att gå varandra till mötes i samarbete med kompromisser, men nuvarande president har ännu inte kunnat visa att han har den förmågan.

Svenska Dagbladet skrev om saken på ledarplats igår och Västervikstidningen gör det idag.

Kommentera