Tankarna går till Norge

HÄSSELBY lördagen den 23 juli 2011

Det som hände i Oslo och på Utøya igår borde inte få ske. Det är skrämmande dåd. Målet var politiskt och det kan därför, utöver den vanliga brottsrubriceringen, också ses som ett angrepp mot demokratin och rättsstaten.

Kl. 14.00-14.03 hålls tre tysta minuter för offren i Norge.

Kommentera