Arkiv för juli, 2011

Brott är brott var än det begås

söndag, juli 31st, 2011

HÄSSELBY söndagen den 31 juli 2011

Igår fick en allsvensk fotbollsmatch avbrytas efter att knallskott hade kastats från läktaren. Saker som dessa diskuteras som om det var ett problem bara för fotbollen, men det som har begåtts kan mycket väl vara brottsligt i sig, och skall då kunna utredas av polis och åklagare. Man skall inte kunna undgå straff genom att gömma sig i en klack.

Personen som gjorde detta var antagligen anhängare av Djurgårdens IF. Det är jag också, men jag vill inte ha med sådant att göra. Det är så att man skäms.

Djurgårdens IF vill kunna bygga en ny arena för fotboll och önskar få bygglov för detta från Stockholms stad. Många supportrar har engagerat sig kraftigt för detta på ett positivt sätt. Det är synd ifall enstaka våldsverkare kan få negativa konsekvenser för denna strävan.

Lagstiftad kvotering är fel väg att gå

fredag, juli 29th, 2011

HÄSSELBY fredagen den 29 juli 2011

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) har ofta rätt rent ideologiskt, men nu har hon lyft frågan om könsfördelningen i kommunala bolags styrelser och vill ta till en metod som folkpartister lite för ofta vill använda när något skall liberaliseras. Hon vill tvinga fram liberaliseringen genom lagstiftning. Det är fel väg att gå, på flera sätt.

1. Ökad frihet och jämlikhet får man av princip med färre tvingande regler, inte fler.

2. Om man tar till tvångsmedel, så litar man inte på sin egen förmåga att övertyga andra om att idén är bra.

3. Det är ägaren som skall bestämma om sitt bolags styrelses sammansättning, inte staten. Allt annat är ett ingrepp i den grundlagsskyddade äganderätten och näringsfriheten, som i så fall måste motiveras riktigt ordentligt.

4. Kommunala bolag ägs av kommunen och då gäller också det grundlagsskyddade kommunala självstyret.

5. Kommunala bolagsstyrelser tillsätts normalt med partimandat proportionellt mot kommunfullmäktige. Det måste vara upp till varje parti att bestämma vilka personer partiet vill sätta på ”sina” platser.

6. Om man öppnar för statligt påtvingad kvotering i kommunala bolag, är det sannolikt inte lika svårt att sedan gå vidare och ingripa även i privatägda bolag, vilket dock absolut bör undvikas.

7. I ett litet privat bolag kan man, om man vill, ofta lösa jämställheten genom att sätta in ägarens äkta make eller en släkting i styrelsen. Gör man på motsvarande sätt i ett kommunalt bolag kan det kallas nepotism, vilket bör undvikas i offentligt ägda sammanhang.

8. Könskvotering är bara en tänkbar möjlig kvotering. Vilken blir nästa? undrar jag precis som Jessica Rosencrantz (m).

9. Det är inte säkert att man får in de bästa personerna från ett underrepresenterat kön, bara för att man inför kvotering.

10. De som tillhör ett underrepresenterat kön och själva är kompetenta, kommer sannolikt att misstros vara där bara på grund av kvotering, om sådan införs. Det är en otjänst både mot dem som individer och mot jämställdheten i stort.

11. Kvotering innebär att man utesluter möjligheten att tillsätta en styrelse bestående av endast kvinnor, oavsett om dessa vore de bästa för jobbet.

Jämställdhet är bra och därmed eftersträvansvärt, men ändamålet förfelas om det tvingas fram genom kvotering.

En vecka har gått…

fredag, juli 29th, 2011

HÄSSELBY fredagen den 29 juli 2011

Det är inte lätt att släppa tankarna på en sådan sak som hände i Norge för en vecka sedan. Kanske är det inte meningen att man skall göra det helt heller.

Idag vill jag hänvisa till vad statsminister Fredrik Reinfeldt skriver på Brännpunkt och till vad Mary X. Jensen (m) skriver på sin blogg.

Det som hände här i vår stadsdel igår kväll ledde i alla fall inte till några dödsfall.

Flaggor och andra troféer

torsdag, juli 28th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 28 juli 2011

En ung fotbollssupporter har blivit portad från all elitfotboll sedan han stal en flagga från motståndarlagets supportrar vid en match. Det kanske framstår som ett hårt straff, men å andra sidan är det inte en liten sak att stjäla motståndarnas symbol.

Det framgår i och för sig inte av de mycket knapphändiga artiklarna i Borås tidning och Sportbladet, vilken flagga pojken hade tagit och vad han gjorde med flaggan sedan han hade tagit den. Om han smutsade ned den, rev sönder den eller på annat sätt förnedrade den, så förnedrade han därmed motståndarlaget på ett osportsligt sätt som inte hör hemma i civiliserade sammanhang. Förstår man inte det, har man missförstått något grundläggande och borde hålla sig långt ifrån motståndarlagets flaggor, maskotar och andra symboler.

Ansvarsfull finanspolitik

torsdag, juli 28th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 28 juli 2011

Igår skrev jag inget inlägg här på min blogg. Jag hade tänkt att skriva om de politiska problemen i USA för närvarande. Politiken i Washington synes de senaste decennierna ha låst fast sig i ideologiska skyttegravar på ett sätt som man inte har sett i det landet tidigare, vilket gör politiska kompromisser svåruppnådda, samtidigt som det leder till röstköp med hjälp av federalt ekonomiskt stöd till än det ena, än det andra. Detta leder i sin tur till budgetunderskott på grund av stora statliga utgifter kombinerat med motvilja mot höga skatter.

Ideologiska skillnader och politisk debatt är bra i en demokrati, men det som har hänt i USA förefaller vara att man har gått så långt i värnandet av sina ideologier att man tar till pragmatiska, populistiska metoder för att få stöd för sin egen ideologi och svärta ner motståndarens. Då handlar det inte om ideologi längre, då har centrifugalkraften i det spinnande politiska hjulet gjort att man inte bara har kommit ut till kanten av den ideologiska skalan utan man har fallit av den. En stark ledare kan balansera sådana krafter och få motståndare att gå varandra till mötes i samarbete med kompromisser, men nuvarande president har ännu inte kunnat visa att han har den förmågan.

Svenska Dagbladet skrev om saken på ledarplats igår och Västervikstidningen gör det idag.

Historia som sanning eller propaganda

torsdag, juli 28th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 28 juli 2011

Det är viktigt att läsa och lära sig historia, så att man vet var man kommer ifrån. Genom att ha kännedom om vår historia, vet man var vi har varit och kan bättre ta ställning till var vi är och vart vi är på väg. Då är det självklart också bra att man lär sig rätt historia. Historia är till exempel ett av de viktigaste ämnena i skolan av just denna anledning, anser jag.

Historia är ett ämne som många gånger har varit föremål för propagandistiska framställningar. Om man inte får lära sig rätt historia, är det nog lätt hänt att man får i sig en skev verklighetsbild och sådant kan, i värsta fall, leda till extremism och olika former av offermentalitet och revanchlust.

Alla länders historia har från tid till annan råkat ut för detta och även professionella historiker som försöker hålla sig politiskt neutrala ger kanske sina verk en viss vinkling oavsett om de är helt medvetna om det eller inte. Ju mer läsaren redan vet om historia, desto bättre är han eller hon därför på att läsa och förstå historia och kunna jämföra olika verk med varandra och därmed få en allsidig bild om olika historiska skeenden. I skolans historiaämne vore det också bra om man tog upp och diskuterade riskerna med propagandabilder av historiska händelser.

Ett land vars historia har blivit mycket påverkad av vinklade historieskrivningar är Spanien. Professorn i spanska Inger Enkvist skriver intressant om detta i Svenska Dagbladet idag.

Tankarna går till Norge, del III

söndag, juli 24th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 24 juli 2011

I morgon hålls en tyst minut kl. 12 (i något mer officiellt arrangerad form än det som var igår). Läs mer på regeringens hemsida.

I övrigt skall vi fortsätta leva som vanligt. Det är det bästa svaret. Många håller med, bland annat SvD, DN och SSU:arna Jytte Guteland och Mattias Vespä.

Tankarna går till Norge, del II

lördag, juli 23rd, 2011

HÄSSELBY lördagen den 23 juli 2011

Den misstänkte gärningsmannen, som skall ha tagits av polis och erkänt en del av sina brott, skall tydligen ha haft för avsikt att starta en antimuslimsk organisation i Norge. Att gå från den tanken till att angripa unga socialdemokrater är inte särskilt logiskt, men personer som utför dåd av detta slag har nog inte en helt logisk tankevärld heller.

Rapporteringen har under dagen kunnat följas via norsk TV. Något sådant här kunde i och för sig lika gärna ske i något annat land och mot något annat politiskt ungdomsförbund. Gunnar Hökmark (m) formulerar sig tänkvärt om saken.

Varken EU:s eller Sveriges ekonomiska politik känns lika viktig som vanligt just idag, även om debatten därvidlag naturligtvis kommer att fortsätta framöver.

Tankarna går till Norge

lördag, juli 23rd, 2011

HÄSSELBY lördagen den 23 juli 2011

Det som hände i Oslo och på Utøya igår borde inte få ske. Det är skrämmande dåd. Målet var politiskt och det kan därför, utöver den vanliga brottsrubriceringen, också ses som ett angrepp mot demokratin och rättsstaten.

Kl. 14.00-14.03 hålls tre tysta minuter för offren i Norge.

Svensk sommar

fredag, juli 22nd, 2011

HÄSSELBY fredagen den 22 juli 2011

På sommaren går Sverige i någon mån på sparlåga, även om det inte är lika uppenbart numera som för några decennier sedan, när landet nästan var stängt under industrisemestern. Politiken tar dock fortfarande ”sommarlov”. Det är inga ordinarie sammanträden i kommunala nämnder och styrelser i Stockholm under juli och på riksplanet har riksdagen och de flesta statsråden tagit ledigt. Ett visst antal statsråd måste dock alltid vara i tjänst, vilket Benjamin Katzeff Silberstein skildrar på Svenskans ledarsida idag. Han redogör också för tillämpningen av 7 kap. 8 § regeringsformen, utan att ange lagrummet.

Visst finns det politik att blogga om ändå, men några politiska bloggare skriver inlägg som huvudsakligen handlar om helt andra saker. Jinge (v) skriver ett underhållande inlägg om ruskväder där han bland annat ger en sarkastisk släng till dem som spelar moderatbandy. Det är en sport som jag varken spelar eller följer, trots mitt politiska hemvist, men jag tycker ändå att det är något sympatiskt med en elitsport som är så oförutsägbar att en amatör plötsligt kan vara i ledningen av en framstående tävling.