Arkiv för maj, 2011

K-märkning och äganderätt

tisdag, maj 31st, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 31 maj 2011

Det är inte alltid lätt att vara fastighetsägare. Inte nog med att man har konstnader för underhåll och renoveringar, om man reparerar något så att det får ”fel” utseende så kan man bli vitesförelagd.

I veckans nummer av Lokaltidningen Mitt i Västerort berättas om en radhusägare i Hässelby som var tvungen att renovera sin fasad efter en vattenskada, och sedan fick ett vitesföreläggande för att han hade ändrat fasadens utseende. Han råkar bo i ett område, som Stockholms kommun tycker är kulturhistoriskt intressant, och då får man inte ändra husets utseende hur som helst. Om man själv äger fastigheten spelar ingen roll.

Reglerna om bygglov och kulturmärkning av fastigheter är inte alltid lätta att tillämpa. Bedömningarna som görs är av naturliga skäl ofta subjektiva. Man kunde tycka att den som äger en fastighet skulle ha rätt att göra vad han vill med sitt hus, men samtidigt kan det också påverka grannarnas närmiljö och trivsel. För en fin gammal byggnad kan själva kulturvärdet också vara ett intresse för fler än ägaren. Ibland kan fastighetsägare vara tacksamma för att få hjälp med hur huset skall bevaras på bästa sätt, något som Stockholms stadsmuseum ofta kan hjälpa till med.

Jag tycker nog inte att radhuset på bilden i tidningen har blivit fulare med den nya fasadbeklädnaden. Eternitplattorna som fanns där tidigare är inte särskilt snygga, men å andra sidan är de typiska för den tid då huset byggdes. Frågan är hur långt kommunens makt skall sträcka sig för att bevara karaktären på ett bostadsområde? Bostadshus måste ändå få leva och förändras med dem som bor där.

För fler innovationer

tisdag, maj 31st, 2011

HÄSSELBY tisdagen den 31 maj 2011

Stockholms stads politiska ledning samarbetar med näringslivet för att skapa en bättre stad. Det är bra på många sätt. Igår hölls det så kallade Stockholmsmötet, där man lade fast ett fempunktsprogram för innovativare Stockholm tillsammans med handelskammaren och Ericsson. Det är ett bra program att jobba vidare utifrån.

Miljöns kärnfråga

måndag, maj 30th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 30 maj 2011

Tyskland har tagit beslut om att avveckla sin kärnkraft, och backar därmed från det miljöansvar som man kan anse att en stor industrination borde ta. Det förefaller vara ett ogenomtänkt beslut byggt på en tillfällig opinionsstorm.

Ambitionen må låta lovvärd: kärnkraften skall ersättas med förnyelsebar energi. Ja, så lät det i Sverige också 1980, men än så länge har vi inte kunnat verkställa den plan man lade fast efter folkomröstningen om att fasa ut kärnkraften till förmån för förnyelsebar energi till 2010. Jag tror inte att Tyskland kommer att klara det bättre. Det måste finnas en bra ersättningsteknik innan man avvecklar den nuvarande, för annars kommer den att behöva ersättas med fossila bränslen, som Joachim Grundin (m) skriver. Det är inte möjligt att ersätta kärnkraften med vinkraft i dagsläget, påpekar Katarina Brännström (m). Det är inte miljön som vinner, tvärtom är det ett bakslag för Europas klimatpolitik, som europaparlamentariker Gunnar Hökmark (m) konstaterar. Dessutom kommer det att höja elpriserna avsevärt.

Vi får inte en bättre miljö genom att vrida utvecklingen tillbaka. De utvecklade samhällena i världen är också de mest miljövänliga. Miljön vinner på tillväxt och bättre teknik, inte på utvecklingsfientlighet och avveckling.

Ett nytt världsarv i Stockholm!

lördag, maj 28th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 28 maj 2011

Vi bor i en fantastisk stad. Stockholm är inte bara oerhört vacker, nu har UNESCO bestämt att samlingen av ritningar i Stadsarkivet blir ett av UNESCO:s världsarv.

Många av dessa ritningar kan man faktiskt titta på medan man sitter hemma framför sin egen dator. Man kan surfa in på Stockholmskällan och söka på ”ritning”.

Må rättvisan ha sin gång

fredag, maj 27th, 2011

HÄSSELBY fredagen den 27 maj 2011

Det rapporteras idag (SvD, DN) att den bosnienserbiske generalen Ratko Mladic som greps häromdagen misstänkt för krigsförbrytelser under kriget på 1990-talet, är frisk nog att utlämnas till Haag för att ställas inför rätta. Det är bra. Han bör få en formellt korrekt rättegång och dömas för de brott som åklagaren kan bevisa.

Jo, Tors torn kan visst bli av

torsdag, maj 26th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 26 maj 2011

I Dagens Nyheter kunde man läsa igår, att de planerade byggnaderna som kallas Tors torn nog inte blir så höga som planerat. DN-journalisten Lars Epstein skriver rent av att Tors torn inte kommer att bli av. ”Vad tråkigt”, tänkte jag när jag läste det. Tors torn vore ju ett exempel på utvecklande arkitektur som skulle göra vår stad vackrare.

Nu är jag inte säker på att DN har rätt. På vår stads hemsida kan man nämligen läsa att planen för Tors torn kommer att fortsätta utredas. Epstein, som själv är motståndare till tornen, har nog hängt upp sig för mycket på det faktum att markanvisningen till Oslo Næringseiendom AS dras tillbaka och missuppfattat borgarrådet Joakim Larssons (m) besked om att planarbetet börjar om. Det kan mycket väl bli så att tornen faktiskt byggs, men av någon annan byggherre och i en något annorlunda skepnad jämfört med vad som hittills har visats i offentliggjorda skisser.

Epstein har för övrigt också missuppfattat vilken rotel som Larsson ansvarar för. Larsson är äldre- och ytterstadsborgarråd. Det är Madeleine Sjöstedt (fp) som är fastighetsborgarråd, eller mer korrekt kultur- och fastighetsborgarråd.

Medaljer och doktorshattar

onsdag, maj 25th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 25 maj 2011

Framstående politiker kan belönas på många olika sätt. Fredrik Reinfeldt har nyligen fått medalj av det tyska partiet CDU.

Det är välförtjänt, kan jag tycka. Göran Johansson (s) tycker också det, men undrar om detta kommer att leda till att vår statsminister kommer att kallas ”Herr Doktor Reinfeldt” nästa gång han besöker Tyskland. Hur får han ihop det? En medalj utdelad av ett politiskt parti medför knappast någon doktorspromovering. Politiska partier brukar inte driva högskolor med examinationsrätt. Sveriges förre statsminister Göran Persson har ju däremot blivit hedersdoktor och borde därför kallas Herr Doktor Persson i Tyskland.

Beslut om sprutbyte i Stockholm

onsdag, maj 25th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 25 maj 2011

I måndags tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut om att tillsammans med landstinget införa ett projekt med sprutbyte för narkomander i staden. Jag och övriga moderater röstade nej, men eftersom alla andra partier röstade ja till förslaget så gick det igenom och kommer att genomföras.

Från vänster anklagades vi motståndare för att vi skulle hoppas att projektet skulle misslyckas. Det är en ganska otrevlig retorik. Jag tror inte att projektet kommer att bli särskilt lyckosamt, men när det nu ändå blir av så hoppas jag att jag har fel i mina farhågor.

Krig är inte normalt

måndag, maj 23rd, 2011

HÄSSELBY måndagen den 23 maj 2011

Det normala tillståndet människor emellan borde vara fred och handel, som kan leda till ömsesidigt välstånd och utbyte.

Författaren Margareta Zetterström skrev igår i Svenska Dagbladet en bekymrad artikel, där hon tycker sig se att tanken på krig börjar ”normaliseras”. Jag känner bara delvis igen mig i hennes verklighetsbeskrivning. Sverige har förvisso deltagit med stridande trupp i FN-sanktionerade NATO-operationer de senaste åren, men vi deltog också med stridande trupp för FN:s räkning i Kongo i början på 1960-talet. Däremot har jag inte upplevt att svenskar i allmänhet skulle ha fått någon större acceptans för krig. Däremot ser man vissa strider som nödvändiga.

Det är klart att man kunne önska, att freden bleve förhärskande i världen om goda krafter lade ned sina vapen. Mer sannolikt är emellertid att onda krafter i så fall skulle breda ut sig. Adolf Hitler och Josef Stalin stoppades inte med fagert tal och överenskommelser, det krävdes vapenmakt för att stoppa deras aggressioner. Detsamma gäller tyvärr även våra tiders tyranner och terrorister.

Nej till trängselskatt på Essingeleden

onsdag, maj 18th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 18 maj 2011

Till nästa kommunfullmäktige på måndag den 23 maj, har Ann-Margarethe Livh (v) motionerat om att man borde införa trängselskatter även på Essingeleden. Det är ett underligt förslag. Trängselskatt infördes ju för att minska biltrafiken i Stockholms innerstad, inte för att hindra biltrafiken att komma runt staden.

Så länge förbifarten ännu inte är färdigställd, är Essingeleden den enda rimliga vägen som kan användas för att i någorlunda närhet till staden komma runt stadskärnan i nord-sydlig riktning. (En annan möjlighet är förstås att ta väg 274 över Vaxholm, Rindö och Värmdö.) Oavsett om man är förespråkare eller motståndare till de trängselskatter som infördes till följd av folkomröstningen 2006, så innebure ett förverkligande av förslaget en ändring av de principer som fastställdes då.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton (m) skriver i ärendet bland annat: ”Av den överenskommelse som ligger till grund för länsplanen 2010-2021 framgår att trängselskatt ska tas ut på Essingeleden när Förbifart Stockholm öppnats för trafik. Motionärens förslag strider därmed mot denna överenskommelse. Eftersom det saknas andra avgiftsfria alternativ om det, trots överenskommelsen, skulle införas trängselskatt på Essingeleden innan Förbifarten färdigställs skulle en sådan åtgärd motverka Stockholms stads strävan att integrera både den norra och södra halvan av Stockholmsregionen i en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Den trafik som färdas på Essingeleden har svårt att byta till alternativa färdsätt.” Med Hamiltons motivering föreslår kommunstyrelsens majoritet att motionen skall anses besvarad.

Jag anser att motionen, med samma motivering, egentligen bör avslås. Livhs förslag går ut på att trängselskatter ”snarast” skall införas på Essingeleden. Det finns ingen anledning att i dagsläget diskutera införandet av trängselskatt på Essingeleden. Frågan är för tidigt väckt, den kan tas upp igen när förbifarten har öppnat för trafik.