Valhemligheten slaktas för hypotetiska korruptionsmisstankar

HÄSSELBY fredagen den 29 april 2011

Jag gillar inte att mitt parti nu släpper principen om att man även ekonomiskt skall ha rätt att stödja ett parti anonymt. Jag har skrivit om det förut på den här bloggen, den 19 mars i år.

Europarådet har visserligen riktat kritik mot Sverige för att vårt land inte är tydliga med hur de politiska partierna finansieras, men tycks då ha glömt att svenska partier till största delen finansieras genom offentligt partistöd, det vill säga över skattsedeln. Det är ett problem av ett annat slag, eftersom det fjärmar partierna från sina medlemmar och väljare, som SvD skriver (SvD tycker för övrigt att moderaternas omsvängning är bra). Med offentligt partistöd riskerar partierna att bli delar av statsmakten snarare än de verktyg för demokratisk insyn i och kontroll av makten som de är ämnade att vara.

Kritiken har framför allt grundat sig på misstanken, att anonyma gåvor kan vara ett sätt att muta partier att verka för en viss politik. Några konkreta exempel har mig veterligen dock inte kunnat pekas ut.

Partisekreterare Sofia Arkelsten skrev igår, att partiet framöver skall offentliggöra alla personer som ger mer än 20 000 kr på ett år. 20 000 kr är en ganska lågt satt gräns. Den som tror att man kan ”köpa” ett parti i en fråga för 20 000 kr borde nog tänka en gång till. En enskild person kanske skulle kunna mutas med den summan, men inte ett helt parti.

Jag tror för övrigt, att ett parti påverkas betydligt mer av personer som faktiskt engagerar sig i partiet och påverkar dess politik genom argumentation och enträget arbete, än av utomstående personer som ger penninggåvor. Är det inte just politiskt engagemang en politiker skall kunna ägna sig åt? Se hur Fredrik Reinfeldt på ett positivt sätt har omdanat och moderniserat moderaterna.

Hur som helst kommer offentliggörande bara göras framöver. De som tidigare har givit pengar till partiet kan vara lugna med att de får behålla sin anonymitet. De får förstås träda fram om de själva vill, men det är i så fall deras eget val.

Omsvängningen i denna fråga skulle eventuellt kunna leda till något bra ändå. Socialdemokraterna tar visst emot pengar från juridiska personer (företag och föreningar), och det kanske de kan förmås att sluta med om nu moderaterna går med på att offentliggöra sina bidragsgivare.

Moderaterna tar inte emot pengar från juridiska personer. Det är en viktig princip som har gällt hos oss sedan länge, eftersom juridiska personer inte är väljare och alltså inte skall företrädas av de politiska partierna.

Det sägs ibland att socialdemokraternas valarbetare har lön för sitt kampanjearbete. Det känns konstigt för en moderat. Vi moderater jobbar ideellt i valrörelsen, vi gör en insats för det vi tror på. Det brukar vidare hävdas att de socialdemokratiska valarbetarnas löner betalas av olika LO-förbund eller att valarbetarna rent av är LO-anställda som får valarbeta för socialdemokraterna på sin betalda arbetstid. Sådant förefaller ännu konstigare. Det vore bra om de uppgifterna kunde dementeras.

Kommentera