Storstockholms brandförsvars fullmäktige

HÄSSELBY tisdagen den 26 april 2011

I kväll sammanträdde fullmäktige i Storstockholms brandförsvar, som är ett kommunalförbund för gemensamt handhavande av brandkår och räddningstjänst i Stockholms stad och ett antal kommuner norr och öster om staden. Jag är ersättare i fullmäktige och idag tjänstgjorde jag också i stället för en ordinarie ledamot som hade förhinder.

Förbundet bildades den 1 januari 2009 och tog då över verksamheten från de kommuner och kommunalförbund som hade funnits i de ingående kommunerna tidigare. Från början var det tänkt att flera kommuner skulle ingå i förbundet, men några drog sig ur i sista stund vilket fick till följd att budgetläget inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Dessutom tar det ett tag att lägga samman ett stort antal brandkårer för att uppnå de mest rationella samordningsfördelarna. Just nu ser inte ekonomin så bra ut för förbundet och samtidigt kan man aldrig tumma på kvaliteten i denna typ av verksamhet. Jag är dock övertygad om att Storstockholms brandförsvar kommer att visa sig effektivt ur alla synpunkter på sikt.

Kommentera