Skogsbruket och renbetesrätten

HÄSSELBY tisdagen den 26 april 2011

Igår skrev jag om allemansrätten. Idag skriver journalisten Svante Isaksson i Svenska Dagbladet om en närliggande fråga, nämligen frågan om renbetesrätt på annans mark. Det är en fråga som visserligen inte berör oss i Stockholmsområdet så direkt men som ändå är av riksintresse, eftersom det rör två av våra mest utbredda näringsgrenar inom lantbrukssektorn, nämligen skogsbruket och rennäringen.

Jag är inte insatt i det specifika rättsfall som Isaksson beskriver, men själva principfrågan han tar upp är intressant: varför lämnar lagstiftaren en så uppenbar konflikt mellan två näringsgrenar att avgöras genom rättspraxis? Det är ju inte första gången de två näringarna står emot varandra i domstol.

Kommentera