Arkiv för februari, 2011

Minnet av Olof Palme

lördag, februari 26th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 26 februari 2011

På måndag är det 25 år sedan Olof Palme sköts till döds. Tidningar och andra massmedia fylls redan av tillbakablickar och intervjuer med dem som kände Palme, exempelvis i Dagens Nyheter. Inte undra på, det var en omvälvande händelse i Sveriges historia. För första gången sedan 1792 hade en svensk statsledare blivit mördad.

Det finns många synpunkter på Olof Palme och hans politik. Medan Svenska Dagbladets ledarsida tycker att det inte finns anledning att se tillbaka med nostalgi, finns det andra som tycker att Palme är den bäste statsminister som Sverige har haft. Jag lutar nog mer åt Svenska Dagbladets hållning. Det kanske inte förvånar.

Olof Palme var en kontroversiell politiker. Många saker som han gjorde under sin långa politiska karriär kan fortfarande ett kvartssekel efter hans död väcka upp starka känslor i politiska diskussioner, av både positivt och negativt slag. Palme var en man som jobbade hårt för det han trodde på och även om han uppenbart stödde det demokratiska statsskicket här i Sverige så betedde han sig inte sällan hånfullt mot sina politiska motståndare på ett sätt som annars inte är vanligt. Hans person kan mycket väl ha varit en bidragande orsak till att socialdemokraterna 1976 förlorade makten för första gången på fyrtio år. Sedan återkom socialdemokraterna 1982, men det berodde också på att de borgerliga regeringarna under Fälldin och Ullsten hade misslyckats i sin politik. När Palme mördades var jag 13 år och ännu inte politiskt aktiv, men hans sätt att agera i vissa debatter på TV har jag minnen av. Att det fanns ett utbrett hat mot honom bland hans politiska motståndare kan inte förnekas; till stor del göddes det av hans eget beteende. Jag vet ändå att min mor, som alltid har varit aktiv moderat och högerpartist och inte gillade hans politik, ändå kände en stor beundran och fascinasion för Palme som debattör och som en politiker som faktiskt kan åstadkomma mycket av det han vill.

Vem som mördade Palme lär vi nog aldrig få veta. Kanske var det Christer Pettersson, men det finns också mycket som talar emot att det var han. Det är mycket möjligt att det var ett politiskt mord. Det kan ha varit en utsänd lejd mördare, som sedan kanske själv bringades om livet för att sopa igen spåren. Att det begicks fel eller i alla fall slarvigheter i mordutredningens början har ofta påpekats. När nyheten kom, vem kunde förresten veta att det inte var inledningen på en statskupp av något slag? Ändå tog det lång tid att samla eller ens meddela de tjänstgörande poliserna i Stockholm den natten. Det kan förvåna mig än idag att man verkade stå så handfallen när det väl inträffade ett brott av denna dignitet. Mordet på en statsminister är ju inte bara ett brott mot personen, det är ett brott mot landet.

För Libyens bästa

onsdag, februari 23rd, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 23 februari 2011

Libyens ledare Muammar Gadaffi skall ha meddelat att han kommer att låta förstöra landets oljekällor för att motarbeta det folkliga upproret mot hans regim. Han har låtit militär och legosoldater bekämpa demonstranter. Kan någon längre tro, att Gadaffi tänker på sitt lands eller sitt folks bästa?

För Libyens bästa borde Gadaffi avgå från makten. Han borde fängslas för sina brott mot sitt folk.

Oppositionen använder den flagga som jag visar här. I Stockholm hissades den också på libyska ambassadens flaggstång igår. Det var Libyens flagga innan Gadaffi tog makten i statskuppen 1969.1

1) Upphovsrätt till bilden tillkommer Flags of the World (FOTW)

Miljöpartiet för sig själva i Stockholm

onsdag, februari 23rd, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 23 februari 2011

Miljöpartiet i Stockholms stad kommer inte längre att ha något organiserat samarbete med socialdemokraterna. De gröna kommer framöver att utforma sin egen oppositionspolitik, meddelar oppositionsborgarrådet Per Bolund (mp).

Det skall bli intressant att se. Miljöpartiet har gått fram starkt i Stockholmsopinionen de senaste åren och kan nog komma med spännande idéer när de inte är låsta vid ett samarbete åt vänster. Kanske kan vi samarbeta med miljöpartisterna i vissa frågor.

I och med detta splittras oppositionen mot den eniga alliansen. Det gör inte så mycket, tycker jag.

Fler bostäder, av alla slag!

söndag, februari 20th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 20 februari 2011

Det råder brist på bostäder i Stockholm och värre lär det bli enligt de prognoser för byggande och befolkningstillväxt som finns. Maria Rankka på Stockholms handelskammare och Barbro Engman på Hyresrättsföreningen skrev på fredagen (18/2) i Svenska Dagblandet om att man behöver rädda hyresrätten i Stockholm. Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) motionerar till Stockholms kommunfullmäktige om att man skall tillsätta en kriskommitté för hyresrätten. Svenska Dagbladet anser på ledarplats igår (19/2) att hyresrätten behöver en kriskommission. De har olika infallsvinklar, men fokus ligger i samtliga fall på att bostadsbristen på något sätt förutsätts komma att lösas med tillskapandet av flera hyresrätter. Varför är det självklart?

Det påstås ofta att bostadsrätter och ägda bostäder bara är till för dem som redan har pengar. Man behöver ett kapital för att köpa en bostad. Det är förvisso sant, men skulle det alltså vara billigare att bo i en hyresrätt? Bara om hyresnivåerna hålls nere på ett konstlat sätt.

Hyresregleringar infördes under andra världskriget, från början som en tillfällig åtgärd för att hyresvärdar inte skulle höja hyrorna för hyresgäster som hade små inkomster i samband med att hyresgästerna behövdes i Sveriges neutralitetsvakt. Regleringarna blev dock kvar efter kriget och har under flera decennier hållit nere hyrorna och därmed gjort att det inte har lönat sig för privata intressenter att bygga hyresrätter i den utsträckning som kunde ha behövts för befolkningsutvecklingen. I stället fick vi kommunala bostadsbolag som byggde de bostäder som förmodades behövas, oavsett om det lönade sig eller inte. På många håll i landet har kommunala bostadsbolags hus blivit stående tomma med stora onödiga kostnader för skattebetalarna som följd. (Läs mer om hyresregleringarna på Johan Hedins blogg.)

Låt oss jämföra olika boendeformer och utgå ifrån ägandet och ansvaret. Om man äger sin egen bostad, en villa eller en ägandelägenhet, har man det fulla ansvaret för hela dess skötsel – det finns ingenting som man kan få hjälp med av någon annan när det kommer till själva kostnaden för att hålla bostaden i stånd (bortsett från om man råkar ut för en olycka och får ersättning genom en försäkring). Man måste själv sätta av pengar för framtida renoveringar. Om man äger en bostadsrätt, har man delat ansvaret med andra som bor i samma bostadsrättsförening och man ansvarar tillsammans för husets yttre skick, vars renoveringar finansieras med avgiften till bostadsrättsföreningen. Man måste själv ansvara för att till exempel lägga om golvet i vardagsrummet om man tycker att det behövs.

Den som bor i en hyresrätt betalar regelbunden hyra, och då är det hyresvärden som står för husets skick både invändigt och utvändigt, hyresgästen kan be om att få innerväggarna omtapetserade om det behövs och behöver inte betala särskilt för det även om hyran kan öka om en renovering leder till standardhöjning. När hyrorna hålls nere genom regleringar, får det allmänna stå för den service som normalt skall betalas över hyran eller så blir servicen över huvud taget inte utförd. Service kostar pengar.

Nästa servicesteg blir att bo på hotell, där ansvarar värden även för städning.

På det sätt jag nu har beskrivit är hyresrätten egentligen lyxigare än bostadsrätten och äganderätten. Den som hyr låter någon annan ta ansvar för en stor del av bostadens skick och hyresgästen kan lägga sin tid och kraft på annat här i livet.

Normalt tänker nog många på bostäder och villor som mer lyxbetonade bostäder än hyresrätter. Det beror på att man måste lägga upp en kapitalinsats för att köpa dem. Man måste alltså ha en inkomst för att låna pengar till kapitalinsatsen och man måste själv redan ha ett visst kapital för att täcka den del av kostnaden som banken inte vill låna till, eftersom ingen bank lånar ut till 100 % av inköpspriset. Samtidigt finns det väldigt många människor i Sverige, även de med relativt goda inkomster, som inte har något större sparat kapital. Det står förstås var och en fritt att inte spara utan att i stället använda sina inkomster till konsumtion och exotiska semesterresor. Alla tycker inte att det är viktigt att spara till sitt eget boende. Har man inget sparande, har man ingen möjlighet till något annat än en hyresrätt.

En del av förklaringen till bostadsbristen ligger alltså däri, att det är få svenskar som har ett tillräckligt sparkapital. Därför lönar det sig inte att bygga bostadsrätter, inte ens i lägen i Stockholm som har bra kommunikationer och vacker sjöutsikt över Mälaren. De bostadsrätter som redan finns blir dyrare när fler söker bostad. Byggs fler nya bostadsrätter behöver inte priserna på bostadsrätter öka lika snabbt.

En annan del av bostadsbristen ligger i de hyresregleringar som har funnits i många år och som har gjort att det inte har lönat sig att bygga tillräckligt mycket hyresrätter.

Frågan är komplex, ovanstående är bara en kortfattad förklaring till min slutsats: Det behövs fler bostäder i Stockholm, både ägda och av alla olika upplåtelseformer.

Är terroristerna mer desperata än vanligt?

lördag, februari 19th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 19 februari 2011

Svenska Dagbladet rapporterade häromdagen att islamistiska extremister kommer med hot om terrorism mot Sverige. Mot Sverige, av alla länder! Visst, Sverige tillhör västvärlden och är ett öppet och demokratiskt land med religionsfrihet, allt sådant som islamister brukar tycka illa om. Innan det misslyckade sprängattentatet i Stockholm i slutet av förra året har dock sannolikt ganska få människor, såväl här som utomlands, sett Sverige som någon av islamisternas största fiender.

Attentatet i Stockholm den 11 december verkar ha fått upp terroristernas ögon för Sverige. Som om de tänker, titta, ytterligare ett land vi kan terrorisera. När nu demokratiska rörelser når framgångar i arabländerna, blir nog islamisterna ännu mer desperata efter någon att skylla sin egen ynkedom på. Nu kan de ju snart inte längre påstå, att det är västvärldens fel att arabländerna lever under förtryck och fattigdom. Arabien kommer att lyfta sig till demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, och islamisterna kan bara stå och titta på och säga, kitt, vi tänkte inte på att det skulle kunna bli bra i våra egna hemländer och till råga på allt genom folkets egen kraft, så vad skall vi nu hitta på? Bomba ytterligare ett västland?

Som Mattias Lundbäck konstaterar, Islam är förenligt med demokrati. Det är bara terrorister och diktatorer som har velat få oss att tro att det inte är så.

Islamisterna borde växa upp, klippa sig och skaffa jobb. Det finns mycket som behöver skapas i arabländerna. Fokusera energin på något positivt, så kan vi se en bättre värld framför oss, för alla människor.

Avskaffa värnskatten

torsdag, februari 17th, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 17 februari 2011

Hög tid att slopa värnskatten skriver ett antal moderata kommunalråd i Svenska Dagbladet idag. Jag håller med. Egentligen borde skatten ha tagits bort för flera år sedan. Värnskatten var uttalat en tillfällig åtgärd som infördes vid den djupa lågkonjunkturen på 1990-talet. Regeringen har sänkt eller avskaffat många skatter, men just värnskatten är ännu så länge kvar.

Vad statsministern sade om Stockholms bostadspolitik

tisdag, februari 15th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 14 februari 2011

Bostadspolitiken och bostadsförsörjningen i Stockholm har på senaste tiden skildrats i såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter. I den senare tidningen refererades idag uttalanden av Fredrik Reinfeldt, som fick det att låta som om statsministern förespråkade att man inte skulle ha några hyresrätter i Stockholms innerstad. Det är, så vitt jag har fått veta, en tolkning som journalisten har gjort helt själv utifrån det intervjumaterial han hade. I Reinfeldts resonemang ingick visserligen uppgiften att hyresrätter inte fungerar så bra på bostadsmarkanden i Stockholms innerstad, men det var mer ett konstaternade utifrån kända fakta än en åsikt om hur saker borde förhålla sig. Tvärtom påpekade statsministern att det behöver byggas flera hyresrätter.

För egen vill jag i sammanhanget påpeka, att medan förhållandena mellan bostadsrätter och hyresrätter i Stockholms innerstad faktiskt är ganska jämlikt i andel, så råder helt andra förhållanden i många ytterstadsdelar. I Hässelby och Vällingby är andelen hyresrätter i flerfamiljshusen drygt 85 %. Trots den attraktiva, gröna stadsmiljö vi har längs Mälarens strand i Hässelby Villastad och Hässelby Strand, vill byggbolagen inte bygga bostadsrätter i Hässelby för de tror inte att de kan få dem sålda. Det är tråkigt.

Om kontroll av ekonomin

söndag, februari 13th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 13 februari 2011

Mycket av de politiska skiljelinjerna mellan olika ideologier handlar om hur man skall förhålla sig till ekonomin. Medan högern gärna släpper mycket av ekonomin och låter marknadskrafterna styra, om än under översikt av lagar och avtal, vill vänstern ofta gripa in och justera eller helt kontrollera ekonomin för att de tror att de på så sätt kan skapa ett bättre samhälle. Ekonomin är dock i regel för komplex för att man skall kunna kontrollera den. Det är därför som marknadsekonomin i regel skapar bättre välstånd. Resurserna allokeras genom en spontan ordning till platser där de kan fungera bäst.

I statens hand ligger bland annat möjligheten att i viss mån styra ekonomin genom Riksbankens ränta. Många är de förståsigpåare som tycker att räntan skall höjas eller sänkas mer än den gör eller helt justeras åt andra håller. Det är viktigt att detta inte bara bestäms på grund av tyckande och åsikter och därför står Riksbanken numera i ett relativt fritt förhållande till statens politiska styrning. Att förutse hur ekonomin skall utvecklas och hur man därmed kan behöva justera räntan är inte bara en ren vetenskap, riksdagsledamot Göran Pettersson (m) jämför det rent av med konst och meterologi. Det ligger något i den jämförelsen.

Vi bör ha en snöröjning i världsklass

lördag, februari 12th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 12 februari 2011

Under fredagseftermiddagen och större delen av lördagen deltog jag i en konferens för moderata stadsdelsnämndspolitiker från olika delar av Stockholms stad. Konferensen hölls dock inte inom stadens gränser utan på Lidingö. Med tanke på fredagens väder och vårt gemensamma intresse för kommunalpolitik, blev snöröjningen ett naturligt samtalsämne (vid sidan om utvecklingen i Egypten och mycket annat).

Vi var väl alla lite besvikna över att snön verkade vara mer effektivt bortplogad från vägarna i Lidingö och en kollega från en annan stadsdelsnämnd hävdade att detsamma brukade vara fallet på Ekerö. Å andra sidan hade vi alla bara åkt på en huvudväg som gick nästan ända fram till kurshotellet, så vi kanske inte hade sett allt av Lidingö. Lidingö och Ekerö är också kommuner med glesare bebyggelse där man lättare kan lägga upp snön direkt vid vägkanterna, vilket inte kan göras i Stockholms innerstad. De har inte heller samma problem med bilar parkerade på gatorna, eftersom deras öppnare bebyggelsestruktur gör att det finns större möjlighet att ställa undan bilar på andra ställen än vid vägkanten. Vår politiska strävan är dock att Stockholm skall vara en stad i världsklass, och det skall förstås även gälla snöröjningen. De logistiska problem som den för med sig måste kunna lösas. I de flesta sammanhang fungerar Stockholms snöröjning bra, men även vid kraftiga snöfall måste trafiken kunna komma fram. De problem som uppstår ibland är förstås inte okända och du kan vara säker på att stadens politiska ledning jobbar på att de skall behöva påverka ditt resande så lite som möjligt.

Stora och små segrar för demokratin

fredag, februari 11th, 2011

HÄSSELBY fredagen den 11 februari 2011

Egyptens mångårige president Hosni Mubarak avgår. Det är en stor seger för demokratin. Under Mubaraks styre har all opposition förtryckts. Nu har han fått ge vika för ett stort folkligt missnöje. Ett militärråd tar tillfälligt över makten, men det har inte framgått att det val som redan sedan tidigare har aviserats till senare i år inte skulle bli av. Egypten kan gå en ljusnande framtid till mötes.

I delar av Örebro kommun och Västra Götalands läns landsting här hemma i Sverige blir det omval efter förra årets val. Det är också en seger för demokratin, av ett lite mindre slag. Valen var ifrågasatta på grund av teknikaliteter och slarvigt handhavande, och nu kan man se till att genomföra nya val som skall kunna gå till på ett mer regelmässigt sätt.