Arkiv för december, 2010

Nej till Tobinskatt

tisdag, december 21st, 2010

HÄSSELBY tisdagen den 21 december 2010

Tre ledande miljöpartister skriver idag på debattsidan i Dagens Industris tryckta upplaga, och reagerar på finansminister Borgs motstånd mot Tobinskatt som om detta motstånd vore något negativt.

Tobinskatt kallas idén att införa en form av internationell omsättningsskatt. För att det skall kunna göras, krävs uppbyggandet av en helt ny offentligrättslig apparat som skulle stå utanför den direkta demokratiska kontrollen från de nationella parlamenten.

Miljöpartisterna Mikaela Valtersson, Helena Leander och Jonas Eriksson tycks mena att en sådan skatt hade kunnat motverka de senaste årens internationella finansiella kris. Visserligen har de rätt i att en orsak till krisen var att vissa banker och andra finansinstitut betedde sig oansvarigt och tycktes räkna med att staten skulle lösa ut dem om det krisade för mycket. Detta hade dock inte lösts med hårdare skatteregler. Det handlade ju egentligen om att de finansiella aktörerna litade för mycket på det offentliga i stället för att själva följa sunda företagsekonomiska principer. Det kan man inte åtgärda med mer offentlighet och större statliga eller överstatliga åtaganden.

Marknadens aktörer måste följa sina egna regler, så som de är fastslagna i företagsekonomin, i stället för att lita på andra.

Att införa hårdare skatteregler gör det inte heller lättare för småspararen, det skapar bara större inflytande för byråkrater. Beskattning av internationella transaktioner kan mycket väl även i fortsättningen göras på den nationella nivån, med tillämpning av väl utformade dubbelbeskattningsavtal mellan länderna.

Vi behöver ingen ny, överstatlig byråkrati. Jag hade trott att Miljöpartiet skulle vara de första att säga nej till något sådant, men de har tydligen ändrat sig.

Opinionen i Finland

lördag, december 18th, 2010

HÄSSELBY lördagen den 18 december 2010

Det blåser högervindar i Finland också. I en nyligen presenterad opinionsmätning som refereras i Hufvudstadsbladet idag är Samlingspartiets ledare Jyrki Katainen den som flest finländare vill ha som statsminister, 28 %, följd av nuvarande statsministern Mari Kiviniemi (c) som dock inte hamnar långt efter. Det går mindre bra för socialdemokraterna, endast 8 % vill ha socialdemokraternas ledare Jutta Urpilainen som statsminister och hon hamnar då rent av klart under resultatet för Sannfinländarnas Timo Soini, som har stöd av 14 % i undersökningen.

Vintern ställer till det

fredag, december 17th, 2010

Snö i skogenHÄSSELBY fredagen den 17 december 2010

Det snöar mycket i vinter. Snön är vacker där den ligger, men på många ställen måste den röjas undan och tydligen är det många som inte redan har en snöskyffel. Svenska Dagbladet rapporterar att det är svårt att få tag på snöskyfflar, snöslungor och liknande verktyg i butikerna. Samtidigt har man som fastighetsägare normalt ett ansvar för snöröjningen på och närmast intill sin fastighet, vilket Vi i villa skriver mer om. Den kan vara viktigt att kunna snöröja, inte bara för att man för egen del skall kunna komma fram.

Jag hade själv en snöskyffel, den stod utanför min ytterdörr när jag gick till jobbet i morse. Döm om min förvåning när jag kom hem, och snöskyffeln var borta. Jag undrar vem som har tagit den? En snöskyffel kostar inte så mycket, men den är värd en del, när vädret är sådant som idag. Att ta någon annans snöskyffel är också en form av vardagsbrottslighet. Till saken hör ju, att om någon hade frågat snällt så hade jag så klart lånat ut skyffeln.

Att bilda familj

fredag, december 17th, 2010

HÄSSELBY fredagen den 17 december 2010

Svenska Dagbladet berättar idag om en familj, där faderskapet till barnet inte hade hunnit fastställas innan modern insjuknade så svårt att hon inte hade möjlighet att skriva på och erkänna att det var hennes sambo som var far till barnet. Således är barnet i juridisk mening utan far, trots att det helt uppenbart finns en far som också vill, kan och faktiskt tar hand om barnet. De hade för avsikt att fortsätta leva som en familj. Eftersom han inte är far i juridisk mening, kan han dock inte företräda sitt barn juridiskt och kan inte få ut någon föräldrapenning eller kvittera ut barnbidrag. Det måste vara jättejobbigt för honom.

Problemet med faderskapet hade kunnat undvikas, om föräldrarna hade varit gifta med varandra när barnet föddes. I så fall hade man förutsatt att han hade varit far redan från födelsen, så kallad faderskapspresumtion, och han hade kunna företräda sitt barn i alla sammanhang. Med all respekt för de tråkiga omständigheterna i det enskilda fallet, detta säger jag inte på något sätt för att moralisera. Det är ett råd till andra, som kanske skulle kunna hamna i samma situation. Som jurist ser jag äktenskapet som ett alldeles utmärkt redskap för att stadfästa en familjesituation så att man inte skall råka ut för saker som denna. Om man har tagit det stora steg det innebär att skaffa barn tillsammans och således ta gemensamt ansvar för en liten människa för flera år framöver, och vet att man vill leva tillsammans, kan äktenskapet vara ett enkelt kontrakt att ingå för att trygga familjen för framtiden. Vigselförrättare förordnas av länsstyrelsen och finns i alla kommuner och i många religiösa samfund.

Man kan också erkänna faderskapet redan i förtid, under graviditeten, om man inte vill gifta sig. Man behöver inte vänta på att barnet har blivit fött.

Räntorna höjs – Sverige går bra

torsdag, december 16th, 2010

HÄSSELBY torsdagen den 16 december 2010

Räntorna höjs, Riksbanken har höjt reporäntan vilket gör det dyrare att låna. Å andra sidan är det ett tecken på att den svenska ekonomin går bra.

När ekonomin går bra, ökar efterfrågan på kapital och därför går ”priset” på pengar – alltså räntan på lån – upp. Tillväxten leder i regel också till att fler får arbete och en allmänt bättre löneutveckling. Hela landet får det bättre. Medan många andra länder fortfarande kämpar med sviterna av de senaste årens globala lågkonjunktur, går Sveriges ekonomi så bra att den just nu har liknats vid asiatiska tigerekonomier. Det känns riktigt trevligt.

Lucia och kommunfullmäktige

måndag, december 13th, 2010

STOCKHOLM måndagen den 13 december 2010

Kvällens kommunfullmäktige präglas av debatter i några ganska komplexa planärenden, där de två hätskaste debatterna rör nybyggnation av bostäder i kvarteret Plankan på Södermalm, som många av de kringboende hel eller delvis har motsatt sig av olika skäl, och den nya spårvagnsdepån för tvärbanan i kvarteret Magneten i Ulvsunda, som även den har mött mycket motstånd från närboende. Båda planerna känns dock nödvändiga att rösta för även om ingen av dem är helt optimala för sitt ändamål. Vi behöver fler bostäder i Stockholm och vi behöver bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken. Var man än bygger, kommer det att finnas en lokal opinion emot. Vidare tas debatt och beslut om plan för Växthusvägens förlängning, som på ett bra sätt binder samman vägnätet i Hässelby villastad med Järfälla kommun.

Mot slutet av kommunfullmäktiges sammanträde kommer ett Luciatåg in och sjunger vackert. Därefter blir det julbuffé. Trevligt.

Vi måste fortsätta som vanligt

söndag, december 12th, 2010

HÄSSELBY söndagen den 12 december 2010

Det som hände igår, med självmordsbombare i centrala Stockholm, får inte hindra oss i vårt dagliga värv. Vi lever i ett öppet och därmed i stora delar lyckligt samhälle. De som vill hindra detta skall inte få sin vilja igenom. Gunnar Hökmark uttrycker det bra, när han skriver att de som angriper de oskyldiga låter de skyldiga komma undan. Det är extremisterna vi skall motarbeta, inte alla de människor som har kommit till Sverige som flyktingar just för att undkomma dessa extremister. Ett sätt att motarbeta extremisterna är just att inte vika undan utan att fortsätta leva med ett öppet sinnelag, liberala värderingar och visa glädje och omtanke mot våra medmänniskor.

Bomber

lördag, december 11th, 2010

HÄSSELBY lördagen den 11 december 2010

Självmordsbombare i Stockholm… Jag saknar ord.

Prispolitik

fredag, december 10th, 2010

HÄSSELBY fredagen den 10 december 2010

Det borde inte gå politisk prestige i ett pris som Nobelpriset, och när det kommer till de vetenskapliga priserna så gör det nog sällan det. Däremot kan fredspriset ofta väcka politiska synpunkter och även litteraturpriset ibland.

Folkrepubliken Kina har reagerat starkt på att den regimkritiske kinesen Liu Xiaobo har fått fredspriset i år. Det är ett tecken på Nobelprisets betydelse, att regimen i Peking reagerar. Ett mindre betydelsefullt pris hade kineserna kunnat strunta i att kommentera.

Även valet av litteraturpristagaren Mario Vargas Llosa har väckt politiska protester. Vargas Llosa var den som förlorade presidentvalet i Peru mot Alberto Fujimori, en president som så småningom lämnade posten och gick i landsflykt efter anklagelser om korruption och maktmissbruk. Vargas Llosa är en borgerligt liberal politiker som säkert hade varit en bättre president. Dock väcker ideologiskt principiella borgerliga politiker ofta motstånd av det mer hetska slaget och det är delvis sådan kritik som också har bemött utnämnandet av honom till Nobelpristagare, trots att det inte är hans politiska meriter som har bedömts utan hans litterära verks kvaliteter.

6 december

måndag, december 6th, 2010

HÄSSELBY måndagen den 6 december 2010

Idag tänder jag ljus i mitt fönster för Finlands sak.

Det är Finlands självständighetsdag idag. Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 (som ägde rum i november, men kallas för oktoberrevolutionen eftersom den julianska kalendern fortfarande tillämpades i Ryssland) innebar inte att bolsjevikerna omedelbart fick kontroll över hela det ryska riket, så det uppstod ett maktvakuum. Finland, som till dess hade varit knutet till Ryssland, förklarade därför sin självständighet den 6 december 1917. Självständigheten kunde konsolideras under de närmaste åren; 1918 ägde ett inbördeskrig rum, som med en annan utgång hade kunnat innebära att Finland hade blivit en del av den nya Sovjetstaten. 1939-40 och 1941-44 utkämpade Finland krig mot Sovjetunionen för att bevara sin självständighet, och efter vapenstilleståndet 1944 utkämpades också ett kort men intensivt krig mot Tyskland. Ljusen är för att minnas dem som har stridit för självständigheten.