Arkiv för november, 2010

Fortsatt förnyelse

söndag, november 28th, 2010

HÄSSELBY söndagen den 28 november 2010

Moderaterna har nu suttit vid makten i Sverige i över fyra år i sträck i koalition med de andra borgerliga partierna. Det är den längsta period som högern någonsin har deltagit i regeringen i Sverige sedan parlamentarismens genombrott, om man bortser från samlingsregeringen under andra världskriget.

Moderaterna har, som ett långvarigt oppositionsparti, länge kritiserat makten och statens inflytande över den enskilda människan. Det är inte något vi får sluta göra nu, bara för att vi har fått folkets förtroende att utöva makten. Tvärtom måste vi göra vårt bästa för att åtgärda de saker vi under alla år har kritiserat.

Bland de mest allvarliga sakerna som en medborgare kan drabbas av, är maktmissbruk från statens sida. I ett land som är en demokrati och en rättsstat, skall man med statens hjälp även kunna skydda sig från sådant. Moderaterna måste, i enlighet med sin traditon, ställa upp för den lilla människan och hennes rätt att exempelvis driva företag och kunna behålla sin egendom. Det bekymrar mig, att inte alla upplever att moderaterna riktigt står upp för detta längre, läs till exempel Ingela Bendrots krönika från i förrgår.

Moderaterna har stått upp för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Till vänster har många svenskar hyllat förespråkare för medborgarrätt i andra länder, men samtidigt blev rättighetskapitlet i vår egen regeringsform av 1974 från början högst summariskt. Sedan har det i omgångar byggts ut, framför allt på grund av krav på detta från höger.

Oavsett vilka rättigheter som står inskrivna i grundlagen, måste dessa rättigheter också kunna vidmakthållas. Detta görs i det enskilda fallet normalt genom domstolarna. Detta kräver en rättssäker och oväldig domstol. Samtidigt bör man också kunna ställa krav på snabbhet i processen. Även om en dom förstås inte kan jäktas fram, är det inte rimligt att en domstolsprocess skall behöva ta flera år. Processen kan i många fall ha så avgörande betydelse för den enskilde att den, oavsett hur domstolen dömer, kommer att påverka hela hans resterande liv. Det är fallet inte bara i brottmål, utan även i ärenden gällande skatter, expropriationer, offentliga tillstånd och liknande ärenden där stat eller kommun står som den enskildes motpart i rätten. Jag märker detta själv även i mitt arbete, enär jag jobbar som jurist och processförare på Skatteverket. Det är inte rimligt att den enskilde medborgaren skall behöva gå och vänta i åratal på domar av så avgörande betydelse.

Bland de viktigaste reformerna vi måste driva igenom, är att få till snabbare domstolsprocesser. Ett arbete har inletts exempelvis med jourdomstolar, men mycket mer måste till. Det skulle behövas en dialog mellan domstolar och justitiedepartementet om vilka resurser och åtgärder som skulle behövas för att skapa en snabbare och smidigare domstolsverksamhet utan att göra avkall på rättssäkerheten.

En händelserik vecka

lördag, november 27th, 2010

HÄSSELBY lördagen den 27 november 2010

Det har hänt mycket den här veckan, så mycket att jag inte har hunnit blogga sedan förra lördagen. Det blir så ibland.

Några av de saker jag hade kunnat skriva om är förstås förändringarna i regeringsformen som nu har klubbats igenom, kommunfullmäktiges budgetsammanträde i Stockholms stad och var och en av alla de enskilda frågor som berördes i debatterna där, fördelningen av politiska uppdrag i kommunen, principerna för hur man utser nämndemän, trafikpolitiken i Stockholm mot bakgrund av att det har snöat i veckan, SL:s planerade spårvagnsdepå i Ulvsunda, planerna på ny bebyggelse i Råcksta (det som kallas Vällingby parkstad), betyg i skolan, hur man skall se till att skolplikten följs, Stockholms poesifestival på Dramaten, en jämförelse mellan jakten på en ny partiledare hos socialdemokraterna och processen att finna två nya språkrör för Miljöpartiet, reflektioner kring de nya koalitionsstyrena i vissa kranskommuner till Stockholm och dito i andra delar av landet, statsministerns besök i Storbritannien, den kvardröjande ekonomiska krisen i flera olika europeiska länder och vad det innebär för samarbetet kring valutan euro, det föreslagna EU-direktivet om sexuella övergrepp samt sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, striderna mellan de båda Korea, situationen i Haiti såväl politiskt som humanitärt, yttrandefriheten i Sydafrika, dödsstraff i Iran, terrorism i Irak, turerna kring Wikileaks och dess grundare, hovrättsdomen i Pirate Bay-målet, premiären av en svensk romantisk komedifilm som utspelar sig i politisk miljö… och flera andra saker.

Det är så mycket, så nu vet jag inte riktigt vad jag skall skriva idag. Jag skall nog åka och köpa en ny piasavakvast eller två i stället, för de gamla har gått sönder, och det blir nog inte det enda jag köper när jag ändå är iväg. I morgon är det i alla fall första söndagen i advent, då börjar alltså den formella nedräkningen inför jul.

Domstolarnas vapen

lördag, november 20th, 2010

HÄSSELBY lördagen den 20 november 2010

Domstolarna har som dömande makt en central roll i statens verksamhet. De är inte som vilka myndigheter som helst, som kan göra lite vad de vill med sin grafiska profil och sin marknadsföring av den egna verksamheten.

Domstolar inrättas av staten och staten fastställer därvid deras namn. En motsvarighet för namnet i den visuella dimensionen är det heraldiska vapnet. Det kan därför finnas skäl att diskutera domstolarnas heraldiska bruk.

På diskussionssidan Heraldica har jag i diskussionstråden Myndigheters bruk av vapen uttryckt uppfattningen att varje domstol borde ha sitt eget vapen. Det är en uppfattning som jag förfäktar inte bara för att jag som heraldiskt intresserad tycker att det vore vackert och spännande. Det finns seriösa principiella skäl för uppfattningen också. Som jurist är det min professionella uppfattning att det bör finnas en sammanhållen tanke bakom domstolarnas visuella profil och att domstolarna med sin roll inom staten bör visa denna roll på ett tydligt sätt. Domstolarna är inrättade genom beslut som formellt är politiska och i dessa beslut fastställs också deras namn och deras domkretsar, och domstolarnas bruk av vapen borde spegla den indelningen. Här kommer vi också in på politiken, vilket förklarar varför jag skriver om detta på en politisk blogg – det är inte min roll som politiker att på något sätt detaljstyra domstolarnas verksamhet, men synpunkter på riktlinjerna för deras bruk av vapen handlar inte om detaljstyrning utan ligger på samma övergripande nivå utanför den dömande verksamheten där också frågorna om domstolarnas namn och domkretsar finns.

Många domstolar använder idag ett vapen, som också används av domstolarnas servicemyndighet Domstolsverket. Det är ett vapen som står för det samlade domstolsväsendet i Sverige (Domkretsen nr 1/2003, s. 5), i blått fält en balansvåg och ett stolpvis ställt svärd av guld. Skölden kröns av kunglig krona, eftersom domstolar i Sverige är statliga myndigheter.

Andra domstolar använder egna vapen, för tingsrätterna ofta baserade på lokala eller regionala vapen och för specialdomstolarna baserade på symboler för den särskilda verksamheten. Även här är sköldarna förstås krönta med kungliga kronor. Några domstolar använder också helt egna symboler, i den gruppen kan bland annat Stockholms tingsrätt inräknas.

Med tanke på domstolarnas roll i samhället och deras betydelse som del av den statliga verksamheten, borde de inte använda en och samma symbol om denna inte är riksvapnet. Domstolsväsendets vapen kunde mycket väl användas som en samlande symbol för domstolarna tillsammans och skall förstås kunna användas av Domstolsverket, men var och en av domstolarna borde inte använda detta vapen som symbol för sin egen verksamhet. I stället borde varje domstol ha sitt eget vapen. Detta skulle också underlätta identifieringen av vilken domstol som har avkunnat en viss dom. De högsta rättsinstanserna i riket, Högsta domstolen och Regeringsrätten, borde använda riksvapnet, eftersom de är den dömande maktens främsta företrädare.

Bättre kommunikation

torsdag, november 18th, 2010

HÄSSELBY torsdagen den 18 november 2010

Det är klart att vi skall ha bättre kommunikationer i Stockholm, men ibland känns det som om det viktigaste att börja med kanske är att skapa bättre kommunikation mellan SL och Stockholms stad.

Gårdsförsäljning av alkohol

onsdag, november 17th, 2010

HÄSSELBY onsdagen den 17 november 2010

Det hade varit lätt att skriva något raljerande om socialdemokraterna idag med tanke på kravet från socialdemokraterna i Halland, men jag skriver något snällt om moderaterna i stället.

En utredning har föreslagit att så kallad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skall bli tillåtet i begränsad utsträckning. Det innebär att en gård som producerar en viss alkoholdryck också skall få sälja densamma på plats.

Det känns helt rimligt. Om man är på besök där, varför skulle man då inte få köpa de produkter som tillverkas där? Än så länge får man inte göra det, utan gården måste skicka i väg sina flaskor till Systembolaget i stället, dit den hugade får åka för att köpa dem.

Moderaterna välkomnar förslaget. Förslaget innebär att gården dessutom skulle få sälja andra produkter av samma slag som dem den själv producerar.

Systembolaget har monopol på försäljning av alkohol till konsumenter här i landet. Det finns politiker i andra partier som varnar för att gårdsförsäljning skulle kunna innebära en första utmaning av Systembolaget som i förlängningen skulle innebära att monopolet avskaffas helt. Oavsett om det vore så, ser jag ingen fara i detta. Monopol orsakar högre priser, sämre utbud och färre inköpsplatser för konsumenten. Monopol skall därför motarbetas, inte slås vakt om.

De folkhälsoskäl som brukar anföras för att behålla monopolet kan uppnås på andra sätt än genom total reglering av marknaden. De flesta länder klarar sig utan detaljhandelsmonopol på detta område med bibehållen folkhälsa och det borde Sverige också kunna göra.

Föreningshistorik

måndag, november 15th, 2010

HÄSSELBY måndagen den 15 november 2010

Ikväll var jag på besök hemma hos min företrädare som ordförande i Moderaternas Hässelbyförening. Jag tog över efter honom 2008, när han flyttade till Solna. Det var mycket trevligt att träffa honom och hans fru och vi hade en lång pratsund, bland annat om politik i allmänhet, om årets val, om Hässelbyföreningens nuvarande situation och om föreningens historia. Den senare punkten var det egentliga skälet till att han hade bjudit in mig, han hade nämligen hittat ett stort antal pärmar med protokoll och andra dokument som tillhör Hässelbyföreningen och som skildrar föreningens historia så långt tillbaka som till sent 1980-tal. Nu är föreningens historia ännu äldre än så, egentligen, men det är ändå intressant att få ta över dessa dokument. Jag flyttade till Hässelby 2004 och har egentligen inte så stor kännedom om vad som hade försiggått inom Hässelbyhögern innan dess. Nu kommer jag att ha möjlighet att läsa på. För en person som är intresserad av politik, historia och det egna lokalsamhället är det riktigt spännande.

Mona Sahlin avgår

söndag, november 14th, 2010

HÄSSELBY söndagen den 14 november 2010

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin har idag meddelat att hon inte ställer upp för omval på den extrakongress som är inkallad till i mars nästa år.

Det faller sig nog naturligt att en partiledare som har misslyckats att vända ett historiskt lågt valresultat utan i stället har orsakat ett nytt bottenrekord, tar konsekvenserna av detta och avgår. Det är i alla fall det naturliga i de flesta andra partier. Socialdemokraterna i Sverige har aldrig tidigare befunnit sig i den nuvarande situationen, varför jag för min del varken var säker på om Sahlin skulle avgå frivilligt eller om hon skulle tvingas avgå genom att röstas bort på en partikongress.

I Sveriges socialdemokratiska arbetareparti har man normalt stått bakom partiledaren tills denne har avgått självmant efter långt och välförrättat värv (Erlander, Carlsson) eller har avlidit (Branting, Hansson, Palme). En socialdemokratisk partiledare har aldrig tidigare avgått som den direkta konsekvensen av ett dåligt valresultat; Palme återtog makten 1982 efter sex år i opposition, Carlsson återtog makten 1994 efter tre år i opposition, Persson skulle sannolikt ha avgått efter valet 2006 oavsett om partiet hade behållit makten eller inte.

Jag tror att Sahlin hellre avgår än att behöva ta strid om partiledarposten. Strid om posten kan det nog bli i alla fall. Det skall bli intressant att följa hur det går.

Läs också kommentarer om detta frånLjusning i Burma?

lördag, november 13th, 2010

HÄSSELBY lördagen den 13 november 2010

Det rapporteras idag att demokratiaktivisten Aung San Suu Kyi har släppts ur sin långvariga husarrest. Man kan bara hoppas att detta är en inledning på ett bättre politiskt klimat i Burma och övergång till demokrati.

Det är dock svårt att veta om militärjuntan verkligen har lust att släppa ifrån sig makten och ännu torde den ha stöd av det mäktiga grannlandet Kina. Regimen är också bra på symbolhandlingar utan något synbart praktiskt värde: de har byggt en helt ny huvudstad i djungeln och landet har nyligen bytt flagga.

Hågkomstens dag

torsdag, november 11th, 2010

Photograph © Andrew Dunn, 19 September 2004. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.HÄSSELBY torsdagen den 11 november 2010

Den elfte november 1918 tystnade vapnen på västfronten i första världskriget. Vapenstilleståndet som ändade kriget trädde i kraft kl. 11. Världens dittills blodigaste och mest omfattande krig var slut.

Denna dag högtidlighålls som Remembrance Day (hågkomstens dag) i Storbritannien och andra länder i Samväldet sedan 1919. Britter brukar bära en vallmoblomma av papper i knapphålet denna dag för att hedra dem som har stupat i krig och kransar av sådana blommor brukar läggas vid gravar och minnesplatser*. I Tyskland högtidlighålls av samma skäl Volkstrauertag (folksorgsdagen) näst sista söndagen före första advent, alltså nu på söndag.

Tyvärr blev ju inte ”det stora kriget” det sista kriget och det förblev inte heller historiens blodigaste krig. Bara drygt tjugo år senare bröt andra världskriget ut, som överträffade första världskriget i antal stupade soldater, antal dödade civila och antal berörda länder.

I Sverige har vi varit förskonade från krig sedan 1814. Det gör det inte mindre viktigt att minnas krigens offer.

* Bilden togs av Andrew Dunn den 19 September 2004 och är lånad från Wikimedia Commons i enlighet med dess Creative Commons-licens.

Egypten och friheten

onsdag, november 10th, 2010

HÄSSELBY onsdagen den 10 november 2010

Bland de viktigaste demokratiska friheterna är yttrandefriheten. I vissa länder är den inskränkt. Läs vad Johan Norberg skriver i Metro idag om en bloggare i Egypten. Jag vet inte vad bloggaren har skrivit, men det spelar inte så stor roll. Man skall alltid få yttra sig fritt.

En gång i tiden var Egypten ett föregångsland, med världens största bibliotek i Alexandria. I vår tid har man arbetat med att återskapa ett jättebibliotek där och Bibliotheca Alexandrina – مكتبة الإسكندرية – invigdes således formellt 2002, men vad spelar det för roll om man inte får yttra sig fritt i landet?