Nya kommunfullmäktige sammanträder snart

Den nyvalda riksdagen har samlats nu, det gjordes i den här veckan. Talman valdes i måndags och sedan var det formella öppnandet av riksmötet i tisdags.

För kommunfullmäktige, där jag har valts in, börjar mandatperioden något senare. I Stockholm sammanträder kommunfullmäktige visserligen tidigare efter valet än i andra kommuner, men de nyvalda kommunfullmäktige sammanträder först den 18 oktober (i andra kommuner är det först i början av november). Det är ett kommunfullmäktigesammanträde redan innan dess, nu på måndag den 11 november, men det är de gamla fullmäktiges sista sammanträde. Jag funderar på att gå dit och lyssna, man kan ju alltid sitta på åhörarläktaren. På torsdag har jag sedan blivit inbjuden till en informationsstund för nyvalda i fullmäktige.

Kallelse till måndagen den 18 november har jag redan fått. Det är inte många punkter som står på dagordningen för det sammanträdet. I stort sett handlar det bara om valfrågor, det vill säga man skall välja personer till vissa centrala politiska poster. De som skall väljas är ordförande och första och andra vice ordförande i kommunfullmäktige, borgarråd och ordförande i borgarrådsberedningen, kommunstyrelse inklusive ordförande och vice ordförande i denna, krisledningsnämnd och valberedning.

Kommentera