Valet och analyserna

Årets val har väl redan gått till historian av flera olika skäl, till exempel att moderaterna har fått sitt bästa resultat sedan 1914, att socialdemokraterna har fått sitt sämsta resultat sedan 1914 och att vi för första gången i det moderna partiväsendets historia har så många som åtta partier i riksdagen. Det är också första gången sedan 1940 som vi kommer att ha ett parti i riksdagen som har någon form av anknytning till nazismen (det dåvarande Socialistiska partiet hade bildats 1929 som en utbrytning ur Sveriges kommunistiska parti och blev i samband med Molotov-Ribbentroppakten 1939 pro-tyskt och stödde Nazityskland under kriget, men förlorade sin representation i Sveriges riksdag i valet 1940; det nuvarande partiet Sverigedemokraterna har sina rötter i den svenska nazistiska rörelsen Bevara Sverige svenskt).

Många har skrivit valanalyser och många har analyserat siffrorna i valet. På många ställen har valet varit så jämnt att bara några rösters skillnad har avgjort vilket parti som har fått ett mandat och på vissa ställen skall visst valet behöva göras om, för att man inte har följt alla formalia ordentligt vid röstsammanräkningen och hanteringen av de valsedlar som folk hade röstat med. Rösterna från kommunalval och landstingsval är inte färdigräknade ännu, även om de har räknats preliminärt. Valet är alltså fortfarande inte helt färdigt! Jag har vänner som tycks ha hängt på Valmyndighetens hemsida för att följa röstsammanräkningen så nära realtid som det går och jag har själv gått in där flera gånger om dagen under den här veckan.

En som har gjort en bra och läsvärd analys av valet är Stockholms finansborgarråd, min moderate partikollega Sten Nordin. Läs gärna hans veckodagbok för denna vecka.

Idag skall jag gå till Hässelby torg för den årliga tillställningen Höströj. Normalt brukar vi i Hässelbymoderaterna vara där och kampanja, men i år hoppar vi över det. Vi tror att folk är lite trötta på att se oss som politiska kampanjearbetare när det ännu har gått mindre än en veckas tid från valet.

Kommentera