Framåt men bakåt

Alliansens partier fick enligt det preliminära resultatet som har presenterats på valnatten tillsammans 49,3 % av rösterna i riksdagsvalet. I förra valet, 2006, fick de fyra allianspartierna tillsammans 48,1 %. Alliansen har alltså gått framåt i väljarkåren. Ändå visar det preliminära resultatet på en förlorad riksdagsmajoritet. Regeringspartierna får 172 mandat. För att få majoritet i riksdagen krävs minst 175.

De rödgröna fick i det preliminära resultatet 43,7 % tillsammans och Sverigedemokraterna fick 5,7. Räknar man samman de rödgrönas och Sverigedemokraternas resultat är det 49,4 %, en marginell skillnad mot alliansen.

3 mandat saknas alltså för en fortsatt alliansmajoritet i riksdagen. Eftersom ytterligare ett parti har kommit in i riksdagen, är det fler partier som skall dela på de totalt 349 mandaten. På grund av mandatfördelningsreglerna kan en skillnad på 0,1 % innebära 3 mandat.

Det är illa att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Riktigt illa. Ännu sämre mår jag när jag tänker på att de matematiskt har blivit tungan på vågen. Nu återstår att se hur man skall hantera det parlamentariska läget. Regeringen Reinfeldt sitter kvar tills vidare, eftersom det trots en förlorad majoritet inte finns en enad opposition, varför det varken finns absolut eller relativ majoritet för något annat regeringsalternativ. Om de rödgröna gör upp med Sverigedemokraterna kan de förstås fälla regeringen.

Kommentera