Vad tjänar man som valarbetare?

När jag har varit i valstugan eller kampanjat på andra sätt i valrörelsen, har jag någon gång ibland fått frågan om jag får betalt för att göra det. Svaret är naturligtvis nej. Valarbetet är ju frivilligt. Jag har tagit semester från mitt vanliga jobb för att ägna mig åt att försöka få folk att rösta på de idéer jag tror på, eftersom jag tror att det medför den bästa politiken för mina medmänniskor och hela samhället. Partiet bidrar med valstuga och det valmaterial som vi delar ut till intresserade väljare.

Sedan kommer jag sannolikt att väljas in i kommunfullmäktige och får nog ytterligare något politiskt uppdrag utöver det, och sådana uppdrag är arvoderade, men det handlar om en ersättning för det arbete som läggs ner på uppdragen.

Kommentera