Skattetillägg och skattebrott

En långvarig tvistefråga i svensk skattedebatt har varit, huruvida det strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning att en person som har deklarerat fel både kan påföras skattetillägg och samtidigt dömas för skattebrott. Advokat Nils Hillert tar upp frågan på debattsidan Brännpunkt i Svenska Dagbladet igår. Högsta domstolen har i en oenig dom nyligen godkänt det svenska systemet med både skattetillägg och straff för skattebrott, trots att Europadomstolen har underkänt liknande system i andra länder. Motiveringen för godkännandet grundar sig, för att förklara det kortfattat, i det faktum att Högsta domstolen anser att det svenska systemet är annorlunda mot de system i andra länder som Europadomstolen har underkänt.

Hillert förespråkar att Högsta domstolen borde ta upp ett liknande fall igen och i ett plenumavgörande en gång för alla bestämma vad som skall gälla i Sverige. (Med plenumavgörande avses att alla domare i Högsta domstolen deltar när domstolen dömer i ett mål, en metod som används sällan men som brukar användas när domstolen skall avgöra om den skall ändra en prejudicerande rättspraxis som den själv har fastställt i ett tidigare mål.) För min del tror jag att situationen, som den ser ut nu, i stället borde bli föremål för lagstiftning för att få till ett tydligare och mer bestående system som kan stå i överenssämmelse både med Europakonventionen och det fiskala intresset av att hindra skattefusk. Frågan borde alltså tas upp i riksdagen för ändring av lagen.

2 svar till “Skattetillägg och skattebrott”

  1. Bongoman skriver:

    Ja, det borde verkligen redas ut ordentligt. Skatteverket har börjat jaga småföretagare som lämnat in momsdeklarationer lite sent (en vecka eller så) och åtalar dem för skattebrott. De yrkar ibland på fängelse. Trots ett betalat skattetillägg så ska de ha in böter och förstöra livet för företagare för saker som knappast borde vara kriminaliserat. Undras om regeringen vet vad pengarna slösas bort på?

  2. Elias Granqvist (m) » Arkiv » Dom och princip skriver:

    […] dom om skattetillägg som Högsta domstolen avkunnade tidigare i år, och som jag skrev om på den här bloggen den 14 september, inte följs av lägre domstolar. Detta beror inte på att domstolarna i sig underkänner HD-domars […]

Kommentera