Arkiv för september, 2010

Hur många personröster fick jag?

tisdag, september 28th, 2010

Jag har följt den uppdaterade informationen om hur många personkryss jag har fått i kommunalvalet. Lite underligt är det, att jag i går kväll angavs ha fått 299 kryss i min valkrets medan jag idag på förmiddagen bara hade fått 294 kryss. Hade de underkänt några som de tidigare hade godkänt? Då undrar man varför de hade presenterats som färdigräknade redan från början. Sedan var uppgiften 299 igen, för att på eftermiddagen ha blivit 298. Samtidigt var fortfarande ett valdistrikt kvar att räkna, lika mycket som kvällen innan.

Nu på kvällen den 28 september anges att samtliga valdistrikt är färdigräknade och då får man väl hoppas att det är det slutliga resultatet som har presenterats. Jag har fått 304 kryss i sjätte kretsen (yttre västerort) i Stockholms kommun. Därtill har jag också fått några enstaka personkryss i andra delar av staden. Jag är riktigt nöjd med resultatet, jag är en av de moderater som har fått flest personröster i valkretsen, och framför härmed mitt tack till alla som har röstat på mig.

Valet och analyserna

lördag, september 25th, 2010

Årets val har väl redan gått till historian av flera olika skäl, till exempel att moderaterna har fått sitt bästa resultat sedan 1914, att socialdemokraterna har fått sitt sämsta resultat sedan 1914 och att vi för första gången i det moderna partiväsendets historia har så många som åtta partier i riksdagen. Det är också första gången sedan 1940 som vi kommer att ha ett parti i riksdagen som har någon form av anknytning till nazismen (det dåvarande Socialistiska partiet hade bildats 1929 som en utbrytning ur Sveriges kommunistiska parti och blev i samband med Molotov-Ribbentroppakten 1939 pro-tyskt och stödde Nazityskland under kriget, men förlorade sin representation i Sveriges riksdag i valet 1940; det nuvarande partiet Sverigedemokraterna har sina rötter i den svenska nazistiska rörelsen Bevara Sverige svenskt).

Många har skrivit valanalyser och många har analyserat siffrorna i valet. På många ställen har valet varit så jämnt att bara några rösters skillnad har avgjort vilket parti som har fått ett mandat och på vissa ställen skall visst valet behöva göras om, för att man inte har följt alla formalia ordentligt vid röstsammanräkningen och hanteringen av de valsedlar som folk hade röstat med. Rösterna från kommunalval och landstingsval är inte färdigräknade ännu, även om de har räknats preliminärt. Valet är alltså fortfarande inte helt färdigt! Jag har vänner som tycks ha hängt på Valmyndighetens hemsida för att följa röstsammanräkningen så nära realtid som det går och jag har själv gått in där flera gånger om dagen under den här veckan.

En som har gjort en bra och läsvärd analys av valet är Stockholms finansborgarråd, min moderate partikollega Sten Nordin. Läs gärna hans veckodagbok för denna vecka.

Idag skall jag gå till Hässelby torg för den årliga tillställningen Höströj. Normalt brukar vi i Hässelbymoderaterna vara där och kampanja, men i år hoppar vi över det. Vi tror att folk är lite trötta på att se oss som politiska kampanjearbetare när det ännu har gått mindre än en veckas tid från valet.

Avslaget resultat

måndag, september 20th, 2010

Det förra inlägget skrev jag när jag på natten hade kommit hem från partiets valvaka på Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm. Nu har jag sovit några timmar och funderat lite mer.

Jag torde ha valts in i kommunfullmäktige i Stockholm och Moderata samlingspartiet har blivit större än någonsin tidigare i riksdagen. Ändå blev valresultatet, som Mary X. Jensen konstaterar, snarast ett ”jaså”. Den absoluta majoritet för Alliansen som hade förutspåtts i flera opinionsmätningar under veckan fram till valet krympte samman till en relativ majoritet eftersom väljarstödet inte nådde 50 % och vi dessutom fick in ytterligare ett parti i riksdagen, ett parti som ingen annan vill samarbeta med. Just att ingen vill samarbeta med Sverigedemokraterna är dock skälet till att regeringens nya minoritetsställning ändå kan räknas som en relativ majoritet och regeringen tills vidare kan sitta kvar – det finns inget block i riksdagen som är större än den samlade Alliansen. Fast det kan komma att bli en stormig resa de kommande fyra åren.

Framåt men bakåt

måndag, september 20th, 2010

Alliansens partier fick enligt det preliminära resultatet som har presenterats på valnatten tillsammans 49,3 % av rösterna i riksdagsvalet. I förra valet, 2006, fick de fyra allianspartierna tillsammans 48,1 %. Alliansen har alltså gått framåt i väljarkåren. Ändå visar det preliminära resultatet på en förlorad riksdagsmajoritet. Regeringspartierna får 172 mandat. För att få majoritet i riksdagen krävs minst 175.

De rödgröna fick i det preliminära resultatet 43,7 % tillsammans och Sverigedemokraterna fick 5,7. Räknar man samman de rödgrönas och Sverigedemokraternas resultat är det 49,4 %, en marginell skillnad mot alliansen.

3 mandat saknas alltså för en fortsatt alliansmajoritet i riksdagen. Eftersom ytterligare ett parti har kommit in i riksdagen, är det fler partier som skall dela på de totalt 349 mandaten. På grund av mandatfördelningsreglerna kan en skillnad på 0,1 % innebära 3 mandat.

Det är illa att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Riktigt illa. Ännu sämre mår jag när jag tänker på att de matematiskt har blivit tungan på vågen. Nu återstår att se hur man skall hantera det parlamentariska läget. Regeringen Reinfeldt sitter kvar tills vidare, eftersom det trots en förlorad majoritet inte finns en enad opposition, varför det varken finns absolut eller relativ majoritet för något annat regeringsalternativ. Om de rödgröna gör upp med Sverigedemokraterna kan de förstås fälla regeringen.

Vad tjänar man som valarbetare?

lördag, september 18th, 2010

När jag har varit i valstugan eller kampanjat på andra sätt i valrörelsen, har jag någon gång ibland fått frågan om jag får betalt för att göra det. Svaret är naturligtvis nej. Valarbetet är ju frivilligt. Jag har tagit semester från mitt vanliga jobb för att ägna mig åt att försöka få folk att rösta på de idéer jag tror på, eftersom jag tror att det medför den bästa politiken för mina medmänniskor och hela samhället. Partiet bidrar med valstuga och det valmaterial som vi delar ut till intresserade väljare.

Sedan kommer jag sannolikt att väljas in i kommunfullmäktige och får nog ytterligare något politiskt uppdrag utöver det, och sådana uppdrag är arvoderade, men det handlar om en ersättning för det arbete som läggs ner på uppdragen.

Slutspurt

fredag, september 17th, 2010

Valrörelsen är snart över. Vi kampanjar in i det sista. I kväll har jag och en kollega i Hässelbymoderaternas styrelse varit ute och satt upp nya banderoller som uppmanar folk att rösta på moderaterna. I morgon kommer valstugan vara öppen ännu mer än vanligt.

Sent i övermorgon kväll vet vi kanske hur valet har gått. Blir valet jämnt, kanske det definitiva slutresultatet dröjer tills de sista förtidsrösterna har räknats på onsdag i nästa vecka.

Alliansmajoritet i Novus opinionsmätning

torsdag, september 16th, 2010

Det publiceras många opinionsmätningar så här inför valet. Novus har nyligen publicerat en i samarbete med TV 4, som ger alliansen egen majoritet i väljarkåren. Det publicerades också en annan undersökning från Novus i Expressen nyligen, där de rödgröna har knappat in på alliansen, men Novus menar nu att den mätningen inte ger en sann bild av opinionsläget.

Statistik kan säga mycket, beroende på hur den presenteras. Det hela är en konstig historia, men jag tror nog att man får lita på Novus när de berättar hur deras olika undersökningar skall tolkas.

Även om opinionsundersökningarna från Novus och andra opinionsundersökningsinstitut visar en majoritet för alliansen, är det dock bara undersökningar. Valet är inte vunnet ännu. Det riktiga valresultatet får vi först efter att vallokalerna har stängt kl. 20 på söndag. Valrörelsen pågår fram till dess.

Jag är företagsvänlig

onsdag, september 15th, 2010

Jag fick e-post från intresseorganisationen Företagarna idag, som berättade att jag hade fått högsta betyg i deras enkät till politiker om företagarvänlighet. Det var trevligt att få veta.

Jag fick också vidstående bild, men tyvärr ingen länk till enkätsvaren som jag kunde länka bilden till. Om du klickar på bilden, får du därför bara upp densamma i större storlek på skärmen.

Skattetillägg och skattebrott

tisdag, september 14th, 2010

En långvarig tvistefråga i svensk skattedebatt har varit, huruvida det strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning att en person som har deklarerat fel både kan påföras skattetillägg och samtidigt dömas för skattebrott. Advokat Nils Hillert tar upp frågan på debattsidan Brännpunkt i Svenska Dagbladet igår. Högsta domstolen har i en oenig dom nyligen godkänt det svenska systemet med både skattetillägg och straff för skattebrott, trots att Europadomstolen har underkänt liknande system i andra länder. Motiveringen för godkännandet grundar sig, för att förklara det kortfattat, i det faktum att Högsta domstolen anser att det svenska systemet är annorlunda mot de system i andra länder som Europadomstolen har underkänt.

Hillert förespråkar att Högsta domstolen borde ta upp ett liknande fall igen och i ett plenumavgörande en gång för alla bestämma vad som skall gälla i Sverige. (Med plenumavgörande avses att alla domare i Högsta domstolen deltar när domstolen dömer i ett mål, en metod som används sällan men som brukar användas när domstolen skall avgöra om den skall ändra en prejudicerande rättspraxis som den själv har fastställt i ett tidigare mål.) För min del tror jag att situationen, som den ser ut nu, i stället borde bli föremål för lagstiftning för att få till ett tydligare och mer bestående system som kan stå i överenssämmelse både med Europakonventionen och det fiskala intresset av att hindra skattefusk. Frågan borde alltså tas upp i riksdagen för ändring av lagen.

Trots skattehöjningar är de rödgrönas budget underbalanserad

söndag, september 12th, 2010

Det saknas visst 4 miljarder kronor i de rödgrönas budget för 2012, det skriver Dagens Nyheter idag. Detta trots att de kommer att höja skatterna. Höjda skatter är dock inte alltid lösningen på allt. Till vänster brukar man hävda att man bara behöver höja skatterna för att få in mer pengar till statskassan, men nationalekonomins dynamiska natur är inte så enkel.

För övrigt har de rödgröna mer eller mindre i tysthet accepterat en del av de skattesänkningar som alliansen har gjort sedan förra valet. Är de inte lika hemska som de var när de infördes och socialdemokraterna talade ut i massmedia om hur hemska de tyckte att de var? Dessutom verkar de rödgröna varken vara riktigt eniga eller riktigt klara med sina förslag… De verkar inte vara redo att ta över regeringsmakten. Förhoppningsvis får de inte chansen heller, men det vet vi på kvällen om en vecka.