Arkiv för augusti, 2010

Sverige jobbar

tisdag, augusti 31st, 2010

Idag vill jag bara helt kort rekommendera Moderata ungdomsförbundets webb-TV Sverige jobbar, http://www.muf.se/sverigejobbar?id=45&pv=1. MUF propagerar för moderaterna med ungdomlig entusiasm.

Opinionsutvecklingen i USA

måndag, augusti 30th, 2010

I Sverige duggar opinionsundersökningarna tätt när vårt val närmar sig. Lite senare i höst är det val i USA. President väljs vart fjärde år, och det gjordes senast för två år sedan, men till kongressen väljer man varannat år. I ”mellanvalen” mellan presidentvalen, som det i år, är det vanligt att amerikaner röstar på det parti som inte för närvarande innehar presidentposten. Enligt en Gallup-undersökning är det för närvarande ovanligt stort försprång för oppositionen i USA. Valet i november kan bli intressant.

Moderaterna på Facebook

måndag, augusti 30th, 2010

En kompis påpekade att moderaterna inte alls har lika många vänner/anhängare på Facebook som vissa andra partier, däribland partier som inte är representerade i riksdagen. Vill du vara med och förbättra partiets siffror i den statistiken och har ett konto på Facebook, gå till Nya Moderaterna och klicka på gilla/like.

I och för sig finns det mängder med moderata sidor på Facebook, både för lokala föreningar, för olika nätverk och för enskilda kandidater. Det bidrar nog till att många inte tycker att det är nödvändigt att därutöver också vara med i den ”allmänna” moderata gruppen där.

Vår politik befrämjar integrationen

söndag, augusti 29th, 2010

Migrationsminister Tobias Billström besökte oss och talade med väljare på Hässelby torg i fredags. Om du inte hade möjlighet att komma, kan du läsa hans artikel Arbetslinje grund för integration, som publiceras i Sydsvenskan idag. Genom att komma ut i arbetslivet får man ett socialt kontaktnät och en självsäkerhet och stolthet på ett sätt som nog inget annat kan skapa. Visst är det så, man brukar aldrig känna sig så lycklig som när man har lyckats genomföra något svårt på jobbet.

Att ta hänsyn i trafiken

fredag, augusti 27th, 2010

Ibland när man kommer hem på fredagkvällen är man lite extra trött och lättretlig. Det hände mig idag, när jag åkte hem och tyckte att jag hade anledning att tuta på ett par cyklister som körde rakt ut på en cykelöverfart framför bilen som låg framför mig, så att den bilen bromsade så pass oväntat att även jag var tvungen att bromsa hastigt. Kanske borde jag ha låtit bli att tuta, för det var ändå ingen större risk för att det skulle ha hänt någon olycka.

Ett problem i sammanhanget är att reglerna kring cykelöverfarter inte är helt glasklara. För fotgängare på övergångsställen har bilister alltid väjningsplikt, men detsamma gäller inte för cyklister på cykelöverfarter. För cyklister är huvudregeln att de har väjningsplikt när de skall korsa en gata på en cykelöverfart, enligt 3 kap. 21 § trafikförordningen (1998:1276), men när man som bilist lämnar en cirkulationsplats eller just har svängt i en vägkorsning, skall man enligt 3 kap. 61 § samma förordning lämna cyklande som är ute på eller just skall färdas ut på en obevakad cykelöverfart ”tillfälle att passera”. Vad betyder det? Jo, att cyklister är tvungna att stanna och ge bilisterna fri väg men bilisterna skall i vissa sammanhang samtidigt vara så vänliga att ge cyklisterna möjlighet att köra.

Hur vet man att en cykel ”just skall färdas ut” på cykelöverfarten? Det får vara en bedömning i varje enskilt fall, förstås. Om cyklisten har stannat, kan man nog anta att cyklisten inte ”just skall färdas ut” utan väntar på att bilen skall köra förbi, men bilisten har samtidigt ändå skyldighet enligt andra regler att iaktta försiktighet.

Övergångsställen och cykelöverfarter ligger ofta parallellt invid varandra och det är nog inte alla som har klart för sig att det gäller olika regler för dem. Om cyklisten hoppar av sin cykel och leder den över övergångsstället, så har varje bilist skyldighet att stanna, men om cyklisten väljer att sitta kvar på cykeln och rulla över på cykelöverfarten är det däremot ofta cyklisten som skall stanna för bilisten. Cyklar är fordon, så det gäller andra regler för dem jämfört med när man går.

Det viktigaste när man färdas i trafiken är dock att man tar hänsyn. Det framställs i portalregeln i 2 kap. 1 § trafikförordningen: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.” Det skall jag påminna mig själv om ibland, tror jag. Det spelar ingen roll om man har rätt, om olyckan är framme.

Vård för alla

torsdag, augusti 26th, 2010

Det är roligt och intressant att gå ut i valrörelsen och möta väljare. Ofta kan man också hjälpa dem med information eller förklara hur den moderata politiken egentligen hänger ihop, om de har råkat missuppfatta något.

En synpunkt jag ofta har mött, är att privatiserad sjukvård antas komma att leda till att patienterna får betala hela vården själva. Så är det ju inte. Vården i sig finansieras fortfarande över skatten på samma sätt som tidigare. Att sjukhuset eller vårdcentralen som bedriver vården inte ägs av landstinget ändrar inte detta.

Genom vårdvalet har man möjlighet att välja den vårdcentral eller läkare som man själv vill ha och känner förtroende för. Genom att det finns olika ägare för olika vårdgivare, kan nya idéer snabbt komma in i sjukvården, i stället för som förr, när allt skulle bedrivas av landstinget och inga nya idéer kunde prövas utan att först ha manglats igenom en gigantisk byråkrati.

Vården har inte varit så bra i socialdemokraternas Sverige som somliga kanske tror. Läs gärna Per Gudmundsons betraktelse på Svenska Dagbladets ledarsida idag. Med ett fortsatt borgerligt styre kan vården dock utvecklas i en fortsatt positiv riktning.

Vänstern vill inte hedra de totalitära ideologiernas offer

tisdag, augusti 24th, 2010

Minnesdagen över de totalitära ideologiernas offer högtidlighölls igår den 23 augusti. Som demokratiskt sinnad människa med starka känslor för de mänskliga rättigheterna, känns det viktigt att manifestera detta.

I Stockholm hölls en minnesstund på Norrmalmstorg. Där deltog bland annat politiska företrädare för de nuvarande svenska regeringspartierna. Oppositionen lyste dock med sin frånvaro.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet avstod från att delta, eftersom de inte ville stöta sig med sin tilltänkta koalitionspartner inom det rödgröna samarbetet, Vänsterpartiet. Vänsterpartiet deltog inte, eftersom manifestationen uppmärksammade de brott mot mänskligheten som kommunistiska diktaturer har begått.

Vänsterpartister brukar säga att deras parti inte är ett kommunistiskt parti längre. Då är det väl konstigt att de och deras samarbetspartners inte kan ta avstånd ifrån brott som bevisligen har begåtts i kommunismens namn?

Demokratins grunder

söndag, augusti 22nd, 2010

Till det grundläggande i en demokrati hör, att man respekterar andras åsikter och låter dem framföra sina synpunkter, även om man själv inte håller med. Man kunde tro att de flesta i Sverige vill bete sig så.

Dock inte alla… I en valrörelse märker man, hur folk av olika åsikter bedömer varandras rätt till yttrandefrihet.

I Hässelby har personer iklädda Ung Vänster-märkta kläder klippt bort de band som håller uppe olika borgerliga partiers valaffischer. På andra ställen i staden har såväl vänsterpartister som socialdemokrater uppenbarligen satt upp valaffischer framför moderata affischer, se exempel på Edvin Alams blogg.

Hur demokratiskt är det?

Vidare gör de sig skyldiga till brott som skadegörelse (genom att klippa sönder affischerna eller banden de hänger i), nedskräpning (om de slänger våra affischer åt sidan) och stöld (om de tar med sig affischerna). Jag undrar om de tänker på den saken.

Det är skillnad på brott och brott

lördag, augusti 21st, 2010

Det är skillnad på brott och brott. Det har lagstiftaren (= riksdagen efter moget övervägande och hörande av remissinstanser och sakkunniga) visat genom att straffen är olika för olika brott. Man kan komma undan med böter för fortkörning, medan mord renderar fängelse i flera år.

Man kunde tänka sig att politiker i Sveriges mest inflytelserika parti under de senaste hundra åren skulle värdera olika brott mot varandra, på ungefär samma sätt som lagen gör. Socialdemokraterna tycks emellertid inte göra det.

Hanne Kjöller skriver på ledarsidan i Dagens Nyheter idag om hur olika socialdemokraterna ser på saken, när socialdemokratiska politiker misstänks för olika brott. Det exemplifieras med några nyligen uppmärksammade misstankar om sexköp respektive medhjälp till människorov. Blotta misstanken är förstås inte nog för att fälla någon, men i normalfallet brukar en stark misstanke om ett allvarligt brott leda till att en politiker åtminstone får ta en paus från politiken ett tag och avstå från att utöva eller kandidera till olika uppdrag.

Politik är ju en förtroendebransch, och man vill att väljarna skall ha förtroende för politikerna. Hos oss moderater har misstankar om saker som är mindre allvarliga än de nämnda lett till avhopp från riksdags- och kommunfullmäktigelistor även i fall när några oegentligheter inte har kunnat bevisas.

Den socialdemokrat som är misstänkt för medhjälp till människorov (kidnappning) kandiderar till Stockholms stads kommunfullmäktige här i sjätte valkretsen (yttre västerort).

Bygg Djurgårdens IP

fredag, augusti 20th, 2010

Djurgårdens IF behöver en ny fotbollsarena, eftersom lagets nuvarande hemmaplan Stadion inte kan byggas om för att möta de moderna kraven på en elitfotbollsarena. För närvarande finns ett förslag att bygga en ny arena på den plats där Östermalms IP ligger idag. Jag kallar gärna den nya arenan för Djurgårdens IP.

Miljöpartiet i Stockholms stad vill inte att den nya arenan byggs, det skriver Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson på DN Stockholmsdebatt idag. De tycks mena att Östermalms IP är alldeles för kulturellt värdefull för att rivas, att staden har satsat pengar på en upprustning där som skulle vara förgäves samt att det redan byggs andra fotbollsarenor i eller nära Stockholm. I stället tycker de att Stadion skall byggas om för Djurgårdens krav.

Är det någon arena i Stockholm som bör bevaras av kulturella skäl, så är det Stockholms Stadion. Stadion var huvudarena för solskensolympiaden 1912 och är en uppskattad arena för friidrotten världen över, vilket visar sig inte minst genom att DN-galan drar till sig världsstjärnor. Den har också länge varit Djurgårdens IF:s hemmaplan. Om den kunde byggas om för Djurgårdens fotbollsbehov, skulle det aldrig ha varit aktuellt att diskutera en ny arena för Djurgårdens IF.

Förgäveskostnader drabbas man ofta av vid nya byggprojekt. Det har även Miljöpartiet orsakat tidigare. Å andra sidan får vi med Djurgårdens förslag en helt ny arena som staden inte behöver betala något för. Den skall nämligen finaniseras av Djurgårdens IF och dess sponsorer.

De andra arenor som byggs, är till för AIK och Hammarby IF, inte för Djurgårdens IF. Med tanke på att båda dessa arenor skall vara multiarenor ämnade även för annat än fotboll och AIK:s arena också skall vara det svenska landslagets hemmaplan, är det nog inte rimligt att tänka sig att även Djurgården skulle få plats där. Djurgårdens IF skall förstås spela sina hemmamatcher i östra Stockholm, precis som Hammarby spelar sina i södra Stockholm, Brommapojkarna spelar sina i västra Stockholm och AIK spelar sina i Solna.

Stockholm är stort nog för flera arenor, men Miljöpartiet vill väl helst att man inte bygger något alls.