Gröna missuppfattningar om förbifarten

Oppositionsborgarrådet i Stockholm Yvonne Ruwaida (mp) skriver om Förbifart Stockholm idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Hon är av uppfattningen att Förbifarten inte är någon förbifart, men förklarar inte vad hon anser att den är i stället. Hon anser att den inte kan jämföras med Öresundsbron, eftersom inte ”det nya Malmö skulle byggas på Ekerö”, men Förbifarten skall ju inte stanna på Ekerö utan den fortsätter på båda sidor om Ekerö. Vid en jämförelse mellan Öresundsbron och Förbifarten måste jämförelseobjekten vara Öresund och Mälaren, det vill säga de naturformationer som man tar sig förbi.

Det är riktigt som Ruwaida skriver, att Stockholm behöver fler tvärförbindelser. Det har moderaterna hävdat länge. Sedan går hon emellertid vidare och tycks anta att ett bygge av förbifarten skulle innebära ett stopp för tvärförbindelser och utbyggd kollektivtrafik. Så är det ju inte. Det vill säga, så är det inte, om man inte röstar på de rödgröna i höstens val, de som vill ställa dessa förenliga mål emot varandra i en folkomröstning.

Ruwaida antar vidare att ”ingen stad i världen har lyckats bygga bort trängsel genom att bygga fler motorvägar”, utan att presentera några fakta för påståendet. Faktum är dock att välmående städer alltid växer och därför alltid kommer att behöva mer av alla trafikslag. Varken Förbifarten eller de närmaste decenniernas utbyggda tvärkollektivtrafikslinjer kommer att vara nog, för det kommer alltid att behövas mer om man inte handgripligen vill stoppa folk från att flytta till Stockholm.

Ett svar till “Gröna missuppfattningar om förbifarten”

  1. Hamstr skriver:

    Instämmer helt. MP i allmänhet försöker anpassa världen till dem, inte dem själva till världen.

Kommentera