Betydelsen av sociala medier

”Sociala medier spelar ingen roll” påstås i en rapport som refereras i SvD, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sociala-medier-spelar-ingen-roll_5002825.svd (samma artikel publiceras igår i pappersupplagan). Det hävdas att Almedalsveckan knappt märktes av i de sociala medierna som Facebook och Twitter.

Det tycker inte jag. Jag har som politiker visserligen många politiker som vänner på Facebook och en hel del av dem var i Almedalen (vilket jag själv inte var). Under den veckan tyckte jag att det hela tiden var statusuppdateringar och nya fotografier som rörde det ena eller andra som hände där. Rapportförfattaren har, att döma av artikeln i SvD, bara tittat på partiernas egna inlägg, inte på enskilda politikers och andra opinionsbildares. Så inskränkt borde man inte vara när man undersöker sociala medier.

Ett svar till “Betydelsen av sociala medier”

  1. Sociala medier har ännu inte landat | Tomas Melin skriver:

    […] min stadsdelsnämndskollega Elias Granqvist hittar jag en märklig artikel i Svenska dagbladet om sociala medier och deras betydelse under […]

Kommentera