Debatt mellan kanske och kanske

Idag och i morgon arrangeras Stockholm Green Festival (”Stockholms gröna festival”) i Kungsträdgården, en festival med miljötema.

På lilla scenen kl. 13 idag har man en politisk debatt om Förbifart Stockholm. Det är en trafikfråga, men det finns förstås också miljöaspekter på den. Underligt nog har man inte en företrädare för ja-sidan och en företrädade för nej-sidan och inte heller en från den styrande majoriteten i Stadshuset mot en från oppositionen. De som skall debattera är två företrädare för den rödgröna oppositionen: en socialdemokrat (S sade tidigare ja till Förbifarten, men har numera ändrat sig och vill  att frågan avgörs genom folkomröstning i stället för av politikerna) och en miljöpartist (Mp vill också ha folkomröstning, förut förespråkade de nej till Förbifarten).

Den folkomröstning som de rödgröna vill ha i frågan skulle inte vara en fråga om ja eller nej, utan de vill ställa Förbifarten mot utbyggnad av kollektivtrafiken. Det är två alternativ som i själva verket inte står i motsatsförhållande till varandra. Vi moderater vill både ha Förbifarten och en utbyggd kollektivtrafik.

Som moderat politiker och privatperson boende i Hässelby, nära en planerad avfart för Förbifarten, säger jag ja till Förbifarten, för miljöns och trafiksituationens skull.

Kommentera