Arkiv för juli, 2010

Gröna missuppfattningar om förbifarten

måndag, juli 26th, 2010

Oppositionsborgarrådet i Stockholm Yvonne Ruwaida (mp) skriver om Förbifart Stockholm idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Hon är av uppfattningen att Förbifarten inte är någon förbifart, men förklarar inte vad hon anser att den är i stället. Hon anser att den inte kan jämföras med Öresundsbron, eftersom inte ”det nya Malmö skulle byggas på Ekerö”, men Förbifarten skall ju inte stanna på Ekerö utan den fortsätter på båda sidor om Ekerö. Vid en jämförelse mellan Öresundsbron och Förbifarten måste jämförelseobjekten vara Öresund och Mälaren, det vill säga de naturformationer som man tar sig förbi.

Det är riktigt som Ruwaida skriver, att Stockholm behöver fler tvärförbindelser. Det har moderaterna hävdat länge. Sedan går hon emellertid vidare och tycks anta att ett bygge av förbifarten skulle innebära ett stopp för tvärförbindelser och utbyggd kollektivtrafik. Så är det ju inte. Det vill säga, så är det inte, om man inte röstar på de rödgröna i höstens val, de som vill ställa dessa förenliga mål emot varandra i en folkomröstning.

Ruwaida antar vidare att ”ingen stad i världen har lyckats bygga bort trängsel genom att bygga fler motorvägar”, utan att presentera några fakta för påståendet. Faktum är dock att välmående städer alltid växer och därför alltid kommer att behöva mer av alla trafikslag. Varken Förbifarten eller de närmaste decenniernas utbyggda tvärkollektivtrafikslinjer kommer att vara nog, för det kommer alltid att behövas mer om man inte handgripligen vill stoppa folk från att flytta till Stockholm.

Ansvaret för långsamma domstolar

söndag, juli 18th, 2010

Det är utmärkt att det uppmärksammas att domstolarnas handläggning är för långsam. Det finns mycket att göra, både från politiskt håll och lokalt på varje domstol.

Däremot är det underligt att Thomas Bodström (s) skyller hela problemet på nuvarande regering (se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bodstrom-kritiserar-regeringen_5008175.svd). Vi har haft alldeles för långa handläggningstider i svenska domstolar i flera decennier. Visst har nuvarande regering mer att göra, men justitieminister Beatrice Asks (m) arbete kommer att fortsätta i rätt riktning de kommande åren. Vad gjorde Bodström själv när han var justitieminister, som åstadkom en varaktig och rejäl förbättring?

Betydelsen av sociala medier

söndag, juli 18th, 2010

”Sociala medier spelar ingen roll” påstås i en rapport som refereras i SvD, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sociala-medier-spelar-ingen-roll_5002825.svd (samma artikel publiceras igår i pappersupplagan). Det hävdas att Almedalsveckan knappt märktes av i de sociala medierna som Facebook och Twitter.

Det tycker inte jag. Jag har som politiker visserligen många politiker som vänner på Facebook och en hel del av dem var i Almedalen (vilket jag själv inte var). Under den veckan tyckte jag att det hela tiden var statusuppdateringar och nya fotografier som rörde det ena eller andra som hände där. Rapportförfattaren har, att döma av artikeln i SvD, bara tittat på partiernas egna inlägg, inte på enskilda politikers och andra opinionsbildares. Så inskränkt borde man inte vara när man undersöker sociala medier.

Debatt mellan kanske och kanske

torsdag, juli 15th, 2010

Idag och i morgon arrangeras Stockholm Green Festival (”Stockholms gröna festival”) i Kungsträdgården, en festival med miljötema.

På lilla scenen kl. 13 idag har man en politisk debatt om Förbifart Stockholm. Det är en trafikfråga, men det finns förstås också miljöaspekter på den. Underligt nog har man inte en företrädare för ja-sidan och en företrädade för nej-sidan och inte heller en från den styrande majoriteten i Stadshuset mot en från oppositionen. De som skall debattera är två företrädare för den rödgröna oppositionen: en socialdemokrat (S sade tidigare ja till Förbifarten, men har numera ändrat sig och vill  att frågan avgörs genom folkomröstning i stället för av politikerna) och en miljöpartist (Mp vill också ha folkomröstning, förut förespråkade de nej till Förbifarten).

Den folkomröstning som de rödgröna vill ha i frågan skulle inte vara en fråga om ja eller nej, utan de vill ställa Förbifarten mot utbyggnad av kollektivtrafiken. Det är två alternativ som i själva verket inte står i motsatsförhållande till varandra. Vi moderater vill både ha Förbifarten och en utbyggd kollektivtrafik.

Som moderat politiker och privatperson boende i Hässelby, nära en planerad avfart för Förbifarten, säger jag ja till Förbifarten, för miljöns och trafiksituationens skull.

Apropå demokratiska metoder

lördag, juli 3rd, 2010

I Sundbyberg har kommunen jobbat för att öka valdeltagandet i höstens val. Inget fel i det, kan man tycka. Inte alls, om det nu inte vore för urvalet av platser som man skulle fokusera på…

Den rödgröna kommunledningen var nämligen noga med att utse vilka områden som kommunen skulle arbeta med. Det var inte alla områden med lågt valdeltagande, utan de bara där de rödgröna kan förväntas få majoritet.

Nu har man visserligen ändrat sig och sprider arbetet i kommunen. Samtidigt slår man ifrån sig de borgerligas kritik, och påstår att det bara handlade om att öka valdeltagandet. Man låtsas inte förstå kritiken…

För min del påminner Sundbybergssossarnas handlande om maktmissbruk och gerrymandering. Jag kan inte heller undgå att tänka på det faktiska valfusk som ett par socialdemokrater fälldes i domstol för här i Västerort efter förrförra valet.

Om socialdemokrater gör så här, litar de inte på att deras politik skall vara tillräckligt tilltalande för väljarna för att få deras röster på ett just sätt?

Demokratiska metoder?

lördag, juli 3rd, 2010

Det rapporteras från Örebro, där Kristdemokraterna för närvarande håller sin partistämma (eller riksting, tror jag att de kallat det), att Ung Vänster delar ut falska kd-flygblad på sta’n. Budskapet torde vara någon form av nidbild av den kristdemokratiska politiken.

Kristdemokraterna hade också satt upp en hoppborg, det skulle väl roa barnen. Den har blivit sönderskuren. Även den handlingen har polisanmälts, även jag inte vet om man har någon aning om vem som kan ha gjort det i det fallet.

Till vänster brukar man av någon anledning alltid se sig som mer demokratiska än oss på den borgerliga sidan. Någon sanning ligger det dock inte i den bilden. Ung Vänster är ju för övrigt också ungdomsförbund till de reformerade kommunistiska partiet, varför man nog inte kan lita på deras demokratiska sinnelag på samma sätt som man borde kunna göra om det hade rört sig om SSU. Därför blir jag inte så besviken när jag hör detta, mer arg och trött. Demokratiska metoder? Knappast. Och dem tänker socialdemokraterna regera med om de vinner valet i höst.